Tudelat i ekonomin

Bild: Vesa Moilanen

Hemmamarknaden drar upp ekonomin, men brexit ökar osäkerheten för exportsektorn.

De små och medelstora företagen ser ljusare på framtiden. Enligt Kauppalehtis regelbundet återkommande indexmätning är posten som jämför nuläget med läget för ett år sedan är högre än på många år.

Nästan 40 procent av företagen säger att produktionen har ökat jämfört med fjolåret, bara 16 procent rapporterar en minskning. För en tredjedel är orderingången och framför allt de inhemska beställningarna större.

Också sysselsättningen har förbättrats, 28 procent av företagen har fler anställda nu, men en femtedel har minskat sin personal.

Enligt mätningen verkar företagens framtidsutsikter också positiva och de väntar tillväxt, men jämfört med läget för några månader sedan har förväntningarna jämnat ut sig. Över hälften tror att produktionen och orderingången hålls på nuvarande nivå. Bara en tiondedel befarar att produktionen minskar.

Sysselsättningsökningen planar ut, över 70 procent tror att de inte ökar sin personal, men bara 11 procent räknar med att ha färre anställda.

Den generella bilden är att tillväxten skapas av den inhemska marknaden, framför allt byggandet, servicen och handeln. Konsumenterna har inte varit så här optimistiska sedan hösten 2010.

Men lyftet på hemmamarknaden avtar när konsumenternas köpkraft försvagas av de uteblivna löneförhöjningarna. Med tanke på tillväxten är de utlovade lättnaderna i inkomstbeskattningen helt nödvändiga.

Orosmolnen ligger över industrin och exporten. Under det första kvartalet minskade varuexporten med 8 procent och industrins orderingång med knappt 7 procent. För att de här kurvorna ska vända uppåt måste investeringarna i Finlands exportländer ta fart, men osäkerheten efter den brittiska EU-omröstningen har inte förbättrat utsikterna i det avseendet.

Före brexit var konjunkturinstituten benägna att skruva upp tillväxtprognoserna. Men hypoteksföreningen Hypos prognos för en vecka sedan talar om en visserligen kortvarig men ändå recession.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mer läsning