Trygghet högt på listan

Aktiva marthor. Nere fr.v. Gungerd Westerholm, Ella Engberg, Gunnel Kevin och Else-Maj Bäckström. Övre raden fr.v. Veronica Sandström, Carola Charpentier, Birgit Savinainen, Marion Herold-Nylund, Stina Westerholm, Gitta Hongell-Sundell och Brita Sundell. Bild: Lina Enlund

Marthorna värderar naturen och önskar det jubilerande landet välgång.

Vi knackar på i Marthastugan vid Storkyrkovägen i Ingå, där medlemmarna i Ingå kyrkby marthakrets samlats till tisdagsmöte som hålls varannan vecka.

Elva marthor har mött upp här gången och vid dörren hälsas vi välkomna av Gitta Hongell-Sundell som är kretsens vice ordförande.

Syftet med besöket är att be de samlade marthorna skicka hälsningar till vårt 100-årsjubilerande land. Mötets mer formella del har nyss avslutats och nu skriver marthorna ner några tankar om landet och dess framtid.

God vård önskas

Finland är ett tryggt land att leva i, konstaterar Gunnel Kevin.

Marion Herold-Nylund lyfter fram att vi har en underbar natur som visar sina fina sidor under alla fyra årstider. Hon uppskattar att landet har två språk och fina skolor, samt konstaterar att det är underbart att bo i Ingå.

Gungerd Westerholm önskar god sjukvård och äldreomsorg i framtiden.

Jag hoppas att den trygghet vi ännu känner består och att äldrevården blir bättre, skriver Carola Charpentier.

Stina Westerholm önskar Ingå all lycka i framtiden och samtidigt hela Finland välgång.

Gitta Hongell-Sundell poängterar att naturen ska vårdas och hon önskar att Finland kan behålla sin suveränitet utan korruption och annat olagligt.

Populär gröt

Ingå kyrkby marthakrets är en del av Ingå marthaförening, närmare bestämt en av föreningens fem kretsar.

– Vi har ett trettiotal medlemmar och av dem är ungefär hälften aktiva, säger Gitta Hongell-Sundell som välkomnar nya medlemmar med i leden.

Kretsen har ganska mycket program.

– Vi gör ofta utfärder, säger vice ordföranden och berättar att många av medlemmarna är väldigt händiga vilket resulterar i både vävt och stickat för olika ändamål.

Potatisgröten är kretsens specialitet. Gröten har blivit något av ett varumärke under Ingådagen.

Då det hålls öppet hus i Marthastugan går kretsens två fältkök varma på gården. I dem tillverkas den ärtsoppa som brukar ha rykande åtgång, bokstavligen.

Kretsen samarbetar också med många andra, bland annat med Röda Korset i samband med Hungerdagen.

Läsarna hälsar

På VN:s Facebooksida har några hälsningar skickats in med anledning av 100-årsjubileet.

"Ta väl hand om naturen, skräpa inte", skriver Gunilla Svensson, Helsingfors, som tackar för den fina miljö vi har.

"Här känner jag mig trygg. Fri. Tacksam för att mina barn fått en fin start här", lyder Carina Liljedahls hälsning från Jakobstad.

Raseborgsbon Maria Holmberg drar en lans för ett jämställt land där kvinnor och män har likadana rättigheter.

Mer läsning