Trygghet högt på listan

Aktiva marthor. Nere fr.v. Gungerd Westerholm, Ella Engberg, Gunnel Kevin och Else-Maj Bäckström. Övre raden fr.v. Veronica Sandström, Carola Charpentier, Birgit Savinainen, Marion Herold-Nylund, Stina Westerholm, Gitta Hongell-Sundell och Brita Sundell.Bild: Lina Enlund

Marthorna värderar naturen och önskar det jubilerande landet välgång.