Tryggare vänstersväng i Störsvik och cykelväg vid stamvägen planeras närmare

Bild: VN-arkiv

Sjundeå kommun och NTM-centralen planerar åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten på stamväg 51. En förstudie startar i april.

Nu ska det preciseras vilka åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten kring Störsvikskorsningen på riksväg 51. Åtgärderna ska fastställas i en förstudie som kommunen och NTM-centralen har beställt. Sam...