Trycket på kollektivtrafik ökar i takt med centralisering

Kollektivtrafiken i Raseborg har varit under lupp som ett led i stadens utvecklingsplaner.Bild: Johanna Lemström

Ju mer man centraliserar desto större blir transportbehovet i en kommun, konstaterar utredningsplanerare Samuel Nissfolk på Raseborgs stads utvecklingsavdelning.