Trycket på kollektivtrafik ökar i takt med centralisering

Kollektivtrafiken i Raseborg har varit under lupp som ett led i stadens utvecklingsplaner. Bild: Johanna Lemström

Ju mer man centraliserar desto större blir transportbehovet i en kommun, konstaterar utredningsplanerare Samuel Nissfolk på Raseborgs stads utvecklingsavdelning.

I måndags hade stadsstyrelsen i Raseborg en pinfärsk rapport om kollektivtrafiken i staden på sitt bord. Utredningsplanerare Samuel Nissfolk på stadens utvecklingsavdelning är mannen bakom rapporten och han ser att det finns mycket att spinna vidare på.

– Raseborg är en väldigt vidsträckt stad och vi vill ju att folk ska kunna bo på landet även om en del service försvinner. Men ju mer man centraliserar, desto större blir trycket på kollektivtrafiken.

I och för sig finns det ju inbyggt i hela tänket med att bo på landet, konstaterar han, få räknar med full service om man bor väldigt perifert.

Över sektorgränserna

En sak som Samuel Nissfolk kom fram till under arbetet med rapporten var att det bör gå att optimera redan existerande trafiklösningar:

– Trafiklösningarna är väldigt uppdelade i dag. Skolorna har sin trafik, social- och hälsovården sin, plus att det finns andra trafiklösningar. Vi behöver organisera detta och använda de olika trafiklösningarna mer över sektorgränserna, säger Samuel Nissfolk.

Utöver de kommunala trafiklösningarna, där bildningens transporter står för den största kostnaden, trafikerar flera bussbolag på stadens område. Därtill har staden tågförbindelser till Hangö, Åbo och Helsingfors.

Inalles kostade trafiklösningarna – inklusive kollektivtrafikens biljettsubventioner och köpta turer – staden 3,2 miljoner euro i fjol. Bildningen stod för 2 miljoner av den kakan, social- och hälsovården för 980 000 euro och kollektivtrafiken för resterande 221 000 euro.

Mer läsning