Trump testar demokratin

Trump kan twittra allt vad han vill, men han kan inte gömma sig från den allmänna opinionen.

Den allmänna opinionen är ett nytt begrepp i samhällsfilosofin. Den första gången som den allmänna opinionen noterades i politiskt beslutsfattande var i Boston 1764. Den lokala eliten hade kommit till den smärtsamma insikten att den inte kunde motstå Englands försök att ta ett ännu hårdare grepp om de amerikanska kolonierna utan stöd från det vanliga folket. När elitens ekonomiska framgång var hotad, var den tvungen att kalla även de vanliga människorna till ett torgmöte för att skapa en gemensam front mot England. Begreppet "allmän opinion" hade så småningom utvecklats i 1600- och 1700-talens Europa där revolutionära idéer om samhällets struktur inspirerade de intellektuella.

Numera är den allmänna opinionen en styrka, som begränsar politikernas agerande. En demokratiskt vald politiker är lyhörd inför den allmänna opinionen eftersom hen är beroende av folkets godkännande. Den allmänna opinionen är inte nödvändigtvis alltid välkonstruerad eller genomtänkt och den kan även vara manipulerad, men den är mäktig.

Den allmänna opinionen mäts både som antalet röster i val och i gallupar. Enligt båda måtten går det ovanligt dåligt för Donald Trump. I antalet röster förlorade han med ett par miljoner mot Hillary Clinton, men valsystemet valde ändå honom. Aldrig har ens nära på så stor andel av det amerikanska folket tyckt så här illa om sin blivande president. Endast cirka 40 procent tycker han har skött sig bra under tiden efter valet i november.

Formellt har Trump däremot mycket makt. Förutom de omfattande maktbefogenheterna som en president har, har det republikanska partiet kontroll över hela lagstiftningsapparaten i Washington. När det gäller hans möjligheter att förverkliga sig själv har han ovanligt få restriktioner utöver grundlagen.

Trump behöver förstås stöd från sitt eget parti i kongressen för att använda statens pengar och det kommer att bli strider. Paradoxalt nog testas den amerikanska demokratins funktionsduglighet på riktigt nu när landet leds av bara det ena av två partier. Presidenten och kongressen kommer att vara på kollisionskurs och då får vi se hur systemet lyckas lösa konflikterna när man inte kan hänvisa till partipolitiska oenigheter.

Den allmänna opinionen kan bli den avgörande faktorn även för Trump även om han inte respekterar den såsom politiker brukar göra. Men det gör de andra republikanerna som inte vill bli förknippade med en president utan brett stöd bland folket. I en autokrati behöver ledaren inte bekymra sig över vad folket tycker, men i demokratier står och faller politikerna på den allmänna opinionen. Det är det ultimata demokratiska testet för Trump. Att beakta folkets åsikt kräver ibland äkta ödmjukhet vilket Trump saknar helt. Trump kan twittra allt vad han vill, men han kan inte gömma sig från den allmänna opinionen.

Lauri Rapeli Forskningschef vid Åbo Akademi