Trollet trivs bra under bar himmel

Rabbe Enckell är skeppare på Trollet och förvarar gärna båten i Ormnäs. Det är bekvämt, billigt och socialt tycker han. Bild: Kristoffer Nöjd

En lördag mitt i september är det bara ett halvdussin båtar som vilar på bockar i Ormnäs. Men båten Trollet och de andra kommer snart att få sällskap av ett hundratal till.

– Vi ville ta upp båten i tid i år eftersom vi är på väg utomlands. I fjol tog vi upp den lite senare. Det är lite annorlunda nu för tiden. När man var ung kunde man ju vara ute tills isen kom.

Det säger Rabbe Enckell med ett skratt. Pojobon är båten Trollets ägare. Han köpte båten i Jyväskylä för två år sedan. Enckell ville ha en båt som körts i sötvatten.

– Den gör modiga sex knop. Men det är bra. Man hinner se skärgården och man kan sätta mer pengar på förfriskningar än på diesel.

Enckell har blivit medlem i Ekenäs Segelsällskap och har med partnern Anne-Helena Kantee den här sommaren njutit av att som medlem ha tillgång till Vrakholmen och Stuvuholmen.

– Helt fantastiska ställen, säger Enckell.

För det mesta har paret gjort dagsutflykter med Trollet.

– Vi kastar ankar, kokar soppa och lite kaffe på det.

Paret skulle gärna ha gjort fler turer i skärgården men har inte haft tid. För andra sommaren i följd har Trollet varit förtöjd vid en av stadens båtplatser i Ormnäs. Därför är det bekvämt att förvara båten på samma ställe när säsongen är över.

– Det har fungerat jäkla bra. Man får tillgång till el och vatten om det behövs, säger Enckell.

För bryggplats och vinterförvaring betalar han ungefär 300 euro på årsnivå.

– Det är en 30 år gammal glasfiberbåt. Den behöver inte stå i en varm hall, det räcker att täcka den med en presenning. Och vi tycker om att vara ute. Det är också väldigt socialt att jobba på båten här, och praktiskt när man kan låna verktyg av varandra. Vi brukar ha en termos med kaffe med oss.

Billigare om bryggplats

Trollets vinteride Ormnäs är den ena av stadens två båtförvaringsplatser i Ekenäs. Jägarbacksstranden är den andra. I Ormnäs finns ett drygt hundratal platser och nedanför Jägarbacken några tiotal platser.

Mot betalning får man en dekal som visar att man har betalat för sin förvaringsplats.

Om man hyr en båtplats av staden eller av någon av bryggklubbarna på stadens mark får man ett rabatterat pris på vinterförvaringen. Ungefär två tredjedelar av stadens kunder hör till den här kategorin. För en båt under sex meter betalar man då 60 euro. Om båten mäter mellan sex och åtta meter betalar man 90 euro och är båten över åtta meter lång är priset 120 euro. För övriga kunder är priset 100, 150 respektive 200 euro. På dessa två ställen får man förvara sin båt mellan den 15 september och den 31 maj. Alla båtar och tillbehör ska vara avlägsnade senast den 15 juni.

– Sedan börjar vi ringa och jaga på båtägarna, skrattar Åke Frondén som är ansvarsperson för stadens småbåtshamnar.

Enligt Frondén är kvarlämnade båtar inget stort problem. Av 120 båtar blev tre kvar över den gångna sommaren. Och enligt Frondén känner man till bakgrunden till de fallen.

– Hundra av båtarna sköttes exemplariskt. Men lite skulle vissa båtägare kunna skynda på. Eftersom det är ett parkområde ska det hållas snyggt. Därför måste vi kunna klippa gräset där. Ibland måste vi städa bort kvarlämnade bockar för att kunna göra det.

Enligt Frondén har man ändå inte fört några diskussioner om att förbjuda båtförvaringen i Ormnäs.

– Jag tror inte att ett sådant initiativ kommer från staden. Det är ju ingen lagstadgad verksamhet men ur vår synvinkel är det helt okej att båtförvaringen fortsätter. Det är en gammal tradition och fyller en social funktion. Man träffar likasinnade.

Cirka trettio platser nog

I Ingå finns ett trettiotal förvaringsplatser i anslutning till småbåtshamnen i kyrkbyn. Enligt kommunens tekniska chef Alexanda Forsén verkar det vara ett ganska lämpligt antal.

Under perioden 15 september–15 juni får man förvara sin båt där för mellan 125 och 250 euro beroende på båtens storlek.

Också i Ingå har man vissa problem med nedskräpning och bockar som lämnas kvar.

– På sommaren skulle området behövas för parkering, säger Forsén.

Enligt Forsén har bara enstaka båtar tagit plats på kommunens förvaringsområde än så länge.

Båtar på bollplan

I Hangö har man förvarat båtar på den före detta bollplanen Urskogsplanen mellan Esplanaden och Lotsgatan sedan 2007. Tidigare var den kommunala båtförvaringen i Hangöby hamn, men där anlades en parkering för bilar och trailers.

På Urskogsplanen finns tillgång till vatten och elektricitet.

Faktureringsperioden för en plats startar officiellt den 1 september. Men på Urskogsplanen får man förvara sin båt till och med för ett helt år framöver om man vill. Så vitt man betalar förstås.

För Hangöbor kostar förvaringen fyra euro plus skatt, det vill säga knappt fem euro, per kvadratmeter och för icke-Hangöbor är kvadratmeterpriset det dubbla. Förvaringsrutornas storlek är från 21,7 kvadratmeter uppåt. För en sådan ruta betalar ortsbor med andra ord knappt 108 euro medan andra betalar 215 euro.

Största delen av båtarna avlägsnas när sommaren kommer.

– Men där finns nog en handfull båtar som stått där i flera år. Men så länge ägarna betalar så är det inga problem. Det kan ju vara fråga om renoveringsprojekt, säger båthamnsförvaltare Thomas Skarpman.

Nedskräpning förekommer i viss mån.

– Om vi vet vem som lämnat saker efter sig kan vi kontakta dem. Men det är ju inte alltid man lämnar grejer i sin egen ruta. Då är det vi som får städa upp.

Skarpman säger att man nyligen iståndsatt Urskogsplanen för den kommande vintern. Till det hör att avlägsna ogräs från den gamla grusplanen och att märka ut förvaringsrutorna.

Han anser att det inte finns behov av fler kommunala förvaringsplatser.

– Det är allt fler som ringer och frågar efter möjlighet att förvara under tak. Men på Urskogsplanen är det bara en del storlekskategorier som fylls. Det är aldrig helt fullt. Användningsgraden har varit konstant i flera år, cirka 50 procent.

Mer läsning