Trogen slitvarg i blåvit tjänst igen

Döptes om. Den nya ägaren önskade behålla namnet Pohjanmaa för fartyget, men försvaret ville att namnet ändras. Bild: Jannica Luoto

Tidigare Pohjanmaa heter nu Pohjanmeri och stävar snart mot Barents hav på sitt första uppdrag i Meritaitos flotta.

Största delen av de gamla minskenorna finns kvar, och även i övrigt är här ganska fullt med lösöre och tidigare inredning.

En del här på tidigare Pohjanmaas mindäck avslöjar att fartyget för inte så länge sedan ännu var i aktiv tjänst inom marinen.

– Förhoppningsvis kommer också de här utrymmena att tjäna oss väl i framtiden, säger fartygets färska befälhavare Heikki Nuotio när han visar runt i de tidigare manskaps- och tjänstgöringssektionerna.

Fartyget heter nu Pohjanmeri och har genomgått en förändring från krigsfartyg till forskningsfartyg. Det tidigare minfartyget har nu byggts om och utrustats för forskning, bland annat för olika mätningar till sjöss.

Heikki Nuotio som arbetar för Meritaito ser stor potential i fartyget och dess rymliga inre, och likaså i de stora däcksytorna som befriats från kanoner och annan militär utrustning.

Skrotning väntade

Ännu i vintras såg det ut som om dåvarande Pohjanmaas öde var slutligt beseglat. Fartyget skulle huggas upp och som plats för den operationen meddelades preliminärt varvsområdet i Tykö i Bjärnå.

Mycket riktigt landade den gamla trotjänaren här för någon månad sedan, men inte för skrotning, utan för en ny livstidsförlängning.

Vapnen avlägsnades

Det statliga bolaget Meritaito som specialiserat sig på underhåll, mätning och olika arbeten till sjöss köpte fartyget och tog över det i slutet av april. Försvaret hade då avlägsnat den militära utrustningen och därefter följde omändring och förnyelse på Western Shipyard i Bjärnå.

Fartyget har bland annat försetts med ny mätutrustning.

– Här på bryggan har vi också installerat mycket nytt, säger Heikki Nuotio och berättar att det mesta av utrustningen ombord gåtts igenom.

Att fartyget stått vid kaj och inte varit i användning under några års tid har satt sina spår, säger han.

En del av säkerhetsutrustningen har förnyats, och detsamma gäller också elektroniken och tekniken i allmänheten. Rören, ledningarna och genomföringarna har granskats, nämner Nuotio som exempel. Det är viktigt att helheten känns säkert, säger han.

– På ett allmänt plan är fartyget i gott skick.

– Men visst finns här en hel del att göra ännu. Arbetet kommer att fortsätta under färdens gång.

Målades om

Utvändigt har marinens gråa målning fått ge vika för Meritaitos blåvita färger, och det är i den skepnaden som Pohjanmeri börjar stäva mot Norge om någon vecka.

I Barents hav i norr kommer fartyget att delta i mätningen av ett 11 000 kvadratkilometer stort havsbottenområde. Det handlar om en entreprenad för norska kartmyndigheterna som Meritieto vann.

I arbetet där deltar också företagets fartyg Letto.

Testkörning väntar

Går allt enligt planerna genomförs slutgranskningen av Pohjanmeri i morgon, fredag.

Innan avfärden mot de norska vattnen ska fartyget också testköras. Mellan turerna kommer det att ligga vid Levator på norra sidan av Hangö udd.

Ny bekantskap

I fartygets besättning under uppdraget i Norge ingår elva tolv personer, av vilka två eller tre är fullt sysselsatta med mätning.

Heikki Nuotio har jobbat på sjön under hela sitt yrkesverksamma liv och med sjömätning har han arbetat i över 25 års tid. Till Pohjanmeri kommer han från Airisto, som också är ett mätningsfartyg i Meritaitos flotta.

Pohjanmeri är en helt ny bekantskap för honom.

God kännedom om fartyget och dess egenskaper finns ändå färdigt ombord. Flera i den nya besättningen har nämligen tidigare tjänstgjort som anställda här.

Till dem hör fartygets förste styrman Lauri Nikkinen som under sin långa karriär inom marinen har hunnit arbeta som officer även ombord på det tidigare flaggfartyget, närmare bestäm mellan åren 1999 och 2011.

Det betyder att han även deltog i EU-operationen Atalanta som gick ut på att skydda civila fartyg från piratattacker vid Afrikas horn.

Nikkinen hör till den personal ombord som kommer via rederiet VG-shipping.

Pohjanmeri, tidigare Pohjanmaa, är 78 meter lång och sjösattes 1979. Fartyget var flottans flaggfartyg och det förnyades 1996-1998. Nu har det byggts om för forskning.

Meritaito köpte fartyget för 100 000 euro. Därtill har drygt 2 miljoner euro lagts ner på ny utrustning och på omändringsarbete.

Meritaito har specialiserat sig på sjömätning, farledsplanering, vattenbyggnation, oljebekämpning, farledsunderhåll och kanaldrift.

Mer läsning