Tre i Västnyland får treårigt stipendium

Beviljas. Fotografen Sandra Kantanen från Hangö får ett treårigt konstnärsstipendium av Centret för konstfrämjande. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Fem västnylänningar finns med bland mottagarna till konstnärsstipendier av Centret för konstfrämjande, Taike.

Treåriga konstnärsstipendier beviljas författaren Monika Fagerholm i Tenala, formgivaren Panchamia Deepa i Fiskars och fotografen Sandra Kantanen i Hangö.

Violinisten Annemarie Åström från Kyrkslätt beviljas ett ettårigt stipendium inom musik och Heikki Kaski från Kyrkslätt ett halvårsstipendium för fotografi.

Totalt beviljade Taike stipendier åt 304 personer som verkar inom litteratur, formgivning, arkitektur, filmkonst, fotografi, översättning, bildkonst, illustrationskonst, mediekonst, scenkonst, performancekonst, cirkuskonst, serieteckning, konstjournalistik, dans, ljud- och ljuskonst, miljökonst och musik. Mest stipendier delas ut inom bildkonst, litteratur, musik och scenkonst.

2 700 stipendieansökningar kom in till Taike. Över hälften av de ansökande är kvinnor. Störst är andelen kvinnor inom formgivning, hela 90 procent. En summa som motsvarar trettio års stipendier måste årligen delas ut till unga konstnärer eller konstnärer som är i början av sin karriär. I år får 49 konstnärer under 35 år stipendier.

Årligen arbetar drygt 600 personer med stöd av statens konstnärsstipendier. Totalt betalas det ut 11,5 miljoner euro i stipendier per år.