Tre av nio idéer väckte businessänglarnas intresse

Jonathan Pallares, Sven Martinsson, Tomi Koivulehto, Vesa Aaltonen, Christoffer Weiss deltog i årets Game of Ideas som ordnades den 9 september i Raseborgs slottsruiner. Bild: Novago företagsutveckling

Tre affärsidéer fångade de tre businessänglarnas uppmärksamhet under idétävlingen Game Of Ideas i Raseborgs slottsruiner.

Utifrån alla tjugonio idéer som kom in valde arrangören Novago Företagsutveckling ut de nio mest lovande idéerna, som gick vidare till själva tävlingen den 9 september där de tre businessänglarna fann...