Trafikverket planerar undergång i Jeppas

Slopas. Plankorsningen i Jeppas är en av två korsningar i Kyrkslätt som Trafikverket vill stänga av. Bild: VN-arkiv/Jenny Paajes

Trafikverket vill ersätta plankorsningen i Jeppas med en undergång. Samtidigt överväger man att bygga en cykelväg längs kustbanan.

Trafikverkets planer hör till förbättringsåtgärder på kustbanan mellan Kyrkslätts station och undergången vid Karlbergsvägen västerut.

I samband med att banarbeten planeras är målet också att göra upp en plan för en gång- och cykelväg norr om banan från Slättvägen till den nya undergången i Jeppas. Den nya gång- och cykelvägen skulle vara ungefär en kilometer lång, och den skulle öppna en ny direkt cykel- och gångbana från centrum mot Getberget.

De banarbeten som ska utföras gäller stabilisering av banan, tilläggsspår planeras inte.

Planeringen har bara börjat och trafikverket ordnar ett informationsmöte för markägare och andra berörda senare.

Trafikverket vill slippa plankorsningar mellan tågbanor och bilvägar på grund av att de är farliga. Också i Bobäck vill Trafikverket stänga plankorsningen men planerar ingen ny undergång.

Mer läsning