Trafikverket koncentrerar sig på stora farleder – kommunerna tar över de mindre

Djupare. Farleden in till Ingå kyrkby och den östra farleden ska muddras så att större båtar kan ta sig in i hamnen. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Farleden in till Ingå småbåtshamn ska fördjupas i samarbete med Trafikverket. Efter muddringen ska hela farleden överföras på kommunens ansvar.

Trafikverket strävar efter att minska på andelen farleder som verket ska underhålla och ansvara för. På många håll har farleder redan överförts från Trafikverket till kommunens ansvar.

– Målet är att huvudlederna sköts av oss men mindre avstickare som mest betjänar lokala samhällen överförs till kommunerna. Det är motsvarande tanke som när det gäller vägar, säger enhetschef Simo Kerkelä vid Trafikverket.

Ingå får nio kilometer mer farledsansvar

Nu blir en överföring av underhållsansvaret aktuell i Ingå. Farleden in till Ingå småbåtshamn ska muddras så att det officiella djupet blir 2,4 meter i stället för 1,9. Det innebär att även större båtar har möjlighet att komma in i hamnen, vilket i sin tur anses vara en fördel för näringslivet i Ingå kyrkby.

Av farleden är 4,5 kilometer på Trafikverkets ansvar och 600 meter på kommunens ansvar. Dessutom står Trafikverket för muddringen av 4,5 kilometer av den östra farleden.

– Efter att farlederna satts i skick överför vi dem gärna på kommunens ansvar, säger Kerkelä.

Kommunen har reserverat 200 000 euro för muddringen i sin budget för nästa år. Enligt det samarbetsavtal som utarbetats kommer muddringen eventuellt att förverkligas hösten 2020. Tillstånd för muddringen ska sökas nästa år och projektplaneringen göras 2020.

Mer läsning