Trafikledsverket: "Vi utgår från operatörernas behov av trafik, inte människornas behov att förflytta sig"

De västnyländska kommunerna anser att kustbanan behöver mera spårkapacitet. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Trafikledsverket öppnar upp för dialog med kommunerna om att utreda kustbanans framtid som delvis dubbelspårig. Men vill man ha flera tågturer på ett område där det finns för få passagerare för lönsam trafik måste man vända sig till politikerna.

– Vi fick frågan om vi kunde tänka oss att diskutera kustbanans utveckling med de västnyländska kommunerna, och vi svarade ja. Vi diskuterar med intresse sådant som kommunerna vill ta upp. Men vi vet...