Trafiken blir säkrare när banan förses med el – här är plankorsningarna som kan stängas

Ökar kapaciteten. Mer gods kan transporteras längs Hangö-Hyvingebanan efter att den elektrifierats eftersom ellok klarar av att dra längre tåg än diesellok. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Planeringen av elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan ska färdigställas i höst. Planerna omfattar också en genomgång av plankorsningarna längs banan – en del av dem stängs.

Projektplanen har gjorts om till en större helhet, eftersom trafikledsverket konstaterade att plankorsningarna bör ses över i samband med att elektrifieringen planeras. Nu föreslås att 23 av de kring...