Trafi tummar på säkerheten med Nord Stream 2

Säkerhetsfråga. Det är lotsen i Hangö som arbetar med Nord Stream 2-projektet. Lotsföretaget Finnpilot har nu fört Trafis lotsavtal med Nord Stream 2 till rätten. Bild: Lina Enlund

Trafis avtal gällande Nord Stream 2 ligger just nu i förvaltningsdomstolen. Dessutom ligger ett av förvaltningsdomstolens beslut i ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen. Finnpilot anser att projektets avtal gällande lotsningen är lagstridigt och orsakar säkerhetsrisker.

I Koverhar hamn lastas dagligen runt 360 rör som skeppas ut till Nord Stream 2-rörläggningsfartyget i Finska viken. När rören skeppas ut används lots, men enligt Finnpilot som har hand om lotsuppdrage...