Träffar i andra länder ger mervärde

Johnny Kronqvist, John Sjöberg, Anna Idman, Monica Lemberg, Patricia Grönholm och Atte Suoninen säger att miljöprojektet lett till konkret resultat. Bild: Lina Enlund

Miljöprojektet som Källhagens skola under två års tid deltagit i har lämnat konkreta spår i skolan och dess vardag.

Odlingslådor, utvecklad sopstation, mindre mängder papper i det dagliga arbetet ...

Det internationella miljöprojektet som Källhagens skola deltagit i sedan 2014 har lämnat tydliga spår i skolans vardag.

– Det har påverkat hur vi tänker och hur vi jobbar i skolan, säger John Sjöberg som går i årskurs åtta och som aktivt tagit del av både projektet och skolans miljöarbete i allmänhet.

"It's time to help" som EU-projektet heter närmar sig nu sitt slut och det är nöjda elever och lärare som summerar sina erfarenheter av det tvååriga samarbetet som omfattar sex skolor i sex olika länder.

– Projektet har gett oss sådant som vi annars inte kunnat erbjuda. Det stöder skolarbetet på alla sätt och det stöder också den nya läroplanen, säger rektor Monica Lemberg.

Hon poängterar att arbetet i praktiken kretsar kring mycket mer än miljö och ekologi.

– Det handlar också om geografi, om att använda språk – många andra aspekter kommer in.

Skolorna stod värd

Projektet har byggt på ett intensivt samarbete mellan de deltagande skolorna, som i tur och ordning stått som värd för ett seminarium med deltagare från de övriga skolorna. I  fjol höstas var det Källhagens tur att ta emot ett 30-tal elever och lärare från de övriga länderna.

Det är ungefär den mängd deltagare som samlats under träffarna i de olika länderna.

– Det är ett lämpligt antal, säger läraren Johnny Kronqvist som fungerar som projektets koordinator i Källhagen.

Eleverna och lärarna i Virkby har hunnit besöka fem olika länder inom ramarna för projektet. Tre till fyra elever och två lärare har deltagit i varje resa.

Under tre av besöken har elever från Virkby gymnasium varit med, vilket är naturligt då gymnasiet medverkat under hela arbetets gång.

Inblick i vardagen

John Sjöberg deltog i resan till Malta i våras, medan niondeklassaren Atte Suoninen besökte Portugal tidigare i vintras. Patricia Grönholm som också går i årskurs nio deltog i seminariet i Tjeckien i fjol.

Eleverna säger att besöken utomlands gett en god inblick i såväl vardagen som skollivet i de andra länderna. De poängterar också att seminarierna fått en helt annan karaktär då även de unga deltagit, jämfört med om skolorna hade sänt endast lärare som sedan förmedlat kunskapen då de kommit hem igen.

Monica Lemberg säger att besöken också fungerat som ögonöppnare.

– Många gånger tror vi att vi vet allt här i Finland, men man märker fort hur mycket vi också har att lära av andra.

Läraren Anna Idman säger att det omvänt också varit fint att kunna se att egna lösningar som kanske inte känts helt optimala ändå visat sig fungera riktigt bra i jämförelse med systemen i de andra skolorna.

Anna Idman deltog i besöken i Portugal och Lettland, medan Monica Lemberg var med på Malta och Johnny Kronqvist i Tjeckien.

Tåg utreddes

Deltagarna i de länder som ligger närmare varandra har ofta tagit sig till träffarna med tåg eller andra landburna fordon, men finländarna har rört sig med flyg.

De tre lärarna medger att flygalternativet kan kännas smått bakvänt, då det handlar om ett miljöprojekt. Anna Idman berättar att andra möjligheter har utretts, men att man ändå kom fram till att flyget är det mest behändiga bland annat med tanke på tidsanvändningen.

– Det har sina sidor att bo här uppe i Norden, konstaterar hon.

Vill se fortsättning

Seminarierna har utgjort endast en del av hela projektet. En minst lika viktig bit är det jobb som utförts bland eleverna under terminernas lopp.

– Vi har sett till att alla i skolan varit delaktiga, säger Monica Lemberg.

Hon konstaterar att de band som knutits mellan deltagarna i de olika länderna inte behöver brytas trots att projektet nu avslutas. Ett exempel på en färsk idé som ska utredas närmare är ett samarbete mellan Virkby och skolan i tyska Bassum kring tyska språket.

– Jag hoppas vi kan fortsätta med Erasmussamarbetet i någon form. Vi kanske tar en paus något år, men det här är något som vi varmt rekommenderar.

Erasmus+-projektet som Källhagens skola är med i heter "It´s time to help" och det har hållbar konsumtion och ekologi som tema. Deltagarna ska byta idéer och arbeta tillsammans.

Skolor i Tjeckien, Tyskland, Lettland, Portugal, Malta och Finland deltar. Alla skolor har Grön flagg.

Projektet som inleddes 2014 är tvåårigt och pågår fram till den sista augusti.

I Finland har finansieringen kanaliserats via Cimo, som är en statlig organisation för internationellt samarbete inom kultur och undervisning. Projektet har också fått stöd av Petter och Margit Forsströms stiftelse och Svenska kulturfonden.

Mer läsning