Traditionella tal på 1 maj

Daniel Nyman talade i Pojo. Bild: Privat

Söndagen var också vikt för de traditionella första maj-talen. I Kyrkslätt talade riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta om fjärrtågens betydelse.

– Jag har under den här våren fått många brev, samtal och meddelanden från Kyrkslätt och Kyrkslättsbor. Väldigt många är upprörda över de försämringar som skett i tågtrafiken, och de har all rätt att vara förbannade. Nedlagda stationer, indraget Y-tåg, försämrade tidtabeller och att fjärrtågen inte mera stannar i Kyrkslätt har gjort mångens vardag mycket svår, sade Feldt-Ranta i sitt tal.

Skapar perspektiv

Ambassadör Ralf Friberg talade vid de rödas grav i Dragsvik och uppmärksammade just den delen av Finlands historia.

– Den årliga samlingen kring de fallna röda fångarnas minne i Dragsvik är ett av de värdigaste och mest ingående sätten att skapa perspektiv kring arbetarrörelsens stora festdag den första maj.

Arbete och heder

I Pojo talade Daniel Nyman vid minnesstunden om arbete och heder.

– Att vi i dag kan se arbetslösa tvingas säga nej till meningsfullt arbete är oförståeligt, självklart skall alla ha lön för sitt arbete – trots det handlar allting inte alltid om pengar.

– Jag anser att viktigare är att ha ett sammanhang, en gemenskap, något som är värt att kämpa för och en känsla av att du arbetar tillsammans med andra för att göra något meningsfullt. Men det anser inte kapitalisterna.

I Ingå pratade Nina Wessberg vid de rödas grav i Västankvarn. Bland annat utbildningen var något hon lyfte upp.

– Nyckeln till framgång för ett litet land som Finland är en högt utbildad befolkning. Via utbildning uppstår innovationer och uppfinningar. Finland behöver dessa uppfinningar, dessa nya varor vi kan sälja ute i världen.

– Men vad gör den borgerliga regeringen? Den väljer att skära ner på, just det, utbildning, sade Wessberg.

Mer läsning