Träd får åter fällas i Gumnäs i Pojo

Träd får fällas i Gumnäs med en rad villkor. Bild: VN-arkiv/Eva Hagman

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har igen behandlat vårens långkörare – trädfällningarna i Gumnäs i Pojo.

Miljö- och byggnadsnämnden som möttes i onsdags har hävt stadsplaneringsarkitekt Simon Stores beslut från den 15 januari i år. Stadsplaneringsarkitekten beviljade då tillstånd för trädfällning i Gumnäs i Pojo.

Föreningen Raseborgs natur begärde omprövning av trädfällningstillståndet. Föreningen anförde fem punkter med motiveringar, bland annat ansågs att "all väsentlig information om området fattas".

Nämnden beslöt att häva stadsplaneringsarkitektens beslut då det till vissa delar var bristfälligt, en del villkor saknades i tillståndet.

Bland annat borde det ha framgått att minst 50 procent av områdets granbestånd ska bevaras. Dessutom ska en minst 20 meter bred strandskogszon bevaras vid stranden för att trygga fladdermössens fångst- och förflyttningsrutter.

Nytt tillstånd

Nämnden fattade därefter beslut om ett nytt tillstånd för trädfällning i Gumnäs där alla listade villkor finns med.

Nämndens ordförande Mikael Nylund konstaterar att det har framkommit åsikter både för och emot trädfällningarna.

– Man har försökt lyssna på olika åsikter och så bra som möjligt beakta dem. Tyvärr kan inte allas vilja tillmötesgås.

Nämnden hoppas att det nya trädfällningstillståndet är tydligare och att åtgärden ska kunna accepteras av alla.