Tomtärenden klubbades igenom

Sjundeåfullmäktige behandlade vid sitt möte i måndags tomthandel ur flera vinklar.

Fullmäktige gav sista välsignelsen för att auktionera ut några tomter på Slussenområdet. Den nya metoden testas som ett sätt att få fart på tomtförsäljningen i kommunen. Auktioneringen ska inledas via webbplatsen Huutokaupat.com under våren. Kommunen har inte tidigare testat på tomtauktion. Om auktionen hålls två gånger utan resultat kommer utgångspriset att bli egentligt försäljningspris för tomterna.

Också förslaget att skapa mindre, och därmed förmånligare, tomter på Brännmalmen godkändes enhälligt. Som en följd av beslutet att minska tomtstorleken beslutade fullmäktige också att ge ett motbud åt en person som velat köpa en tomt på Brännmalmen för 58 500 euro. I stället för att bevilja rabatt för den tomt som köparen velat köpa beslutade fullmäktige att erbjuda köparen en av de mindre tomter som nu uppstår. Tomtens pris ska ligga så nära den föreslagna köpesumman som möjligt.

Utöver tomtärendena diskuterades motioner. En fullmäktigemotion om en kulturstig i Sjundeå behandlades. Fullmäktigeledamot Arja Alho (SDP) betonade vikten av att använda digitala möjligheter, som mobilappar, i stället för att fokusera på material på papper.

– Det lönar sig för oss att tänka på de digitala möjligheterna, också med tanke på tomtförsäljningen och utvecklingen av Sjundeå. Därför är det bra att en motion har gjorts, ännu bättre skulle vara att märka att de här platserna, som är viktiga för oss, skulle bli kända, och folk skulle hitta Sjundeå som turistmål.

– Lärarna i Sjundeå har bytts ut i rask takt i kommunen och många lärare vet inte om vart de kan föra eleverna. En kulturstig skulle vara viktig för att de skulle få informationen, sade Rainer Sarviaho (Saml.).

Också en motion om att kommunen skulle ta över underhållet av idrottsplanen i Solvik diskuterades. Planen är i dåligt skick och kräver reparationsåtgärder. Det finns inga budgeterade medel för ändamålet i år, så ärendet kommer att behandlas i samband med budgetförhandlingarna för nästa år.