Tom Simola övertar ansvaret som chefredaktör på Åbo Underrättelser

ÅU siktar på att stärka bevakningen av nyheter i Åbo och värna om tidningens slogan "Livet är lokalt". Bild: Lina Enlund

Åbo Underrättelser (ÅU) möblerar om sin redaktion. Tidningens tidigare chefredaktör Stefan Holmström blir nyhetschef och bolaget Förlags Ab Sydvästkustens tidigare vd Tom Simola blir ny ansvarig chefredaktör.

Förlags Ab Sydvästkusten ger ut tidningarna Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser.

– Omorganiseringen handlar om att effektivera arbetet. Det är viktigt att vi optimerar användningen av våra resurser och fördelar arbetsuppgifterna på ett vettigare sätt, säger chefredaktör Tom Simola.

Den nya organisationen på ÅU lanserades den första mars. Enligt Simola ligger det ingen dramatik i omorganiseringen. Förebilderna för den nya organisationsmodellen har hämtats från Ålandstidningen och många rikssvenska dagstidningar där ansvaret för det redaktionella arbetet fördelas mellan en ansvarig chefredaktör och två nyhetschefer.

– Det råder absolut inget missnöje med hur Stefan Holmström har skött sitt jobb som chefredaktör. Vi har gjort den här omorganiseringen i gott samförstånd. Ju tydligare ansvarsområden och roller vi har på ÅU, desto bättre, säger Simola.

Bild: HBL-arkiv

ÅU siktar på att stärka bevakningen av nyheter i Åbo och värna om tidningens slogan "Livet är lokalt". Tidningen har nyligen rekryterat Monica Forssell som reporter med Åbo som bevakningsområde. Enligt Simola kommer den nya organisationen att ge Stefan Holmström större möjligheter att skriva artiklar och reportage då det administrativa ansvaret nu sköts i huvudsak av en person.

– Nyhetscheferna står för den dagliga produktionen och planeringen av det vi ska bevaka. Jag kommer att delta aktivt i den långsiktiga planeringen och så kommer jag att fortsätta som ledarskribent, säger Simola.

Tom Simola har ett förflutet som stadsdirektör i Raseborg och kommundirektör på Kimitoön. Han utnämndes till ny vd för Förlags Ab Sydvästkusten i mars i fjol och tillträdde sin tjänst senaste sommar. Enligt vad SPT erfar köptes bolagets tidigare vd Harry Serlo ut från Förlags Ab Sydvästkusten i fjol.

Åbo Underrättelsers pappersupplaga ligger på 6 000 exemplar. Utöver detta tillkommer de läsare som prenumererar på tidningen digitalt.

Mer läsning