Tobaks- och nikotinanvändning väcker blandade känslor

Nöjd. Överläkaren John Shaw är nöjd med att rökningen har minskat i Finland, men att det borde minska ytterligare. Bild: Lina Enlund

Tobaks- och nikotinanvändningen väcker blandade känslor. VN har talat med överläkaren i Ekenäs hälsovårdscentral, samt en inbiten rökare.

Överläkare John Shaw vid hälsovårdscentralen i Ekenäs säger att tobaksrökningen har minskat betydligt i Finland under de senaste 20-30 åren. Han anser dock att folk i Finland röker för mycket.

– Hos folk över 65 års ålder har det till och med ökat. Varje dag förorsakar rökning allvarliga sjukdomar, bland annat cancer, hjärtsjukdomar, stroke, lungsjukdomar och problem under graviditeten, säger Shaw.

Shaw menar att EU och Institutet för hälsa och välfärd THL har haft en betydande inverkan på finländarnas tobaks– och nikotinanvändning, man sparar mycket pengar på att sluta samt att skattesatsen har en inverkan.

Medel att minska rökning

Shaw säger att plåster och piller hjälper effektivast mot det snabba nikotinbehovet. För att bli av med tobaken krävs att man lägger om sitt liv och sina vanor.

De som röker cigaretter blir snabbt beroende och är vana med att hålla en cigarett i handen, vilket kan vara svårt att vänja sig av från. Vissa gånger lyckas man sluta, andra inte. Nikotin är mer beroendeframkallande än heroin, säger Shaw.

– Det viktigaste är att uppmuntra folk att försöka sluta, det kräver självmotivation. Man kan inte tvinga folk att sluta röka eftersom det är en vana, säger Shaw.

Shaw säger att det gäller att satsa på avvänjning, att inte ge upp samt att söka hjälp vid behov.

Bra upplysning i Finland

Enligt THL:s undersökning från 2017 om ungas åsikter kring tobak och snus var attityderna i Raseborg och Hangö mer accepterande än på andra orter.

I Finland har man jobbat hårt för att minska användningen av tobak och nikotin. Stöd för avvänjning kan fås förutom på personlig nivå även på familjenivå och lokal nivå.

Att förbättra rökavvänjningen kräver mycket resurser. Shaw är nöjd med tobaksanvändningsupplysningen och utbildningen i Finland.

Kritisk till tobaksförbud

Erik Dahl har rökt i över 40 års tid och menar att man själv skall bestämma om man vill röka eller inte.

– I ett fritt land kan man inte förbjuda. Det är fel att det är förbud på det. Då är det fel på lagen, säger Dahl.

Dahl anser att eftersom han betalat skatt i över 40 år så får han göra vad han vill. Dahl anser även att rökning är var och ens personliga sak och att rökare blir bestraffade. Tobakspriset har stigit varje år. De kan ju höja ännu mera så staten får mera skatt, och det vill de ju ha, säger Dahl.

Mer läsning