Tjugofem vargar fällda – Raseborgsflocken hålls under lupp

Två alfahonor har strukit med i årets vargjakt. Framöver beaktar myndigheterna även riskerna med detta när dispenser fördelas mellan jaktlagen. Bild: Mostphotos

Den skjutna vargen i Bjärnå är en av två bekräftade alfahonor som fällts under vargjakten den här vintern. Myndigheterna har gett avslag på en ansökan att ytterligare decimera flocken som rör sig över kommungränsen Raseborg–Salo.

Totalt 25 vargar har fällts lagligt den här vintern, uppger Finlands viltcentral, 16 honor och 9 hannar. Av de 15 honor som Naturresursinstitutet har undersökt hittills har två varit så kallade alfahonor som födde ungar förra sommaren.

– Andelen är förhållandevis liten, men vi följer hur situationen utvecklas, säger Sauli Härkönen, chef på Viltcentralen.

Viltcentralen har sedan årsskiftet beviljat jägarna dispens för att fälla 35 vargar utanför renskötselområdet. Sammanlagt har Viltcentralen fått in ansökningar om dispenser för 135 djur. Sju negativa beslut har utfärdats. Totalt får högst 53 vargar fällas fram till utgången av juli, därefter gäller en ny kvot på 53 individer.

Viltcentralen säger att dispensbesluten i första hand bygger på skade- och säkerhetssynpunkter, men att man nu också beaktar att alfahonor kan bli byte.

– Det sägs alltid att flocken skingras så snart alfahonan skjuts, men då beaktar man inte att flocken delvis skingras också av naturliga skäl, för att fjolårsungarna lämnar den. Att två alfahonor skjutits påverkar inte vargbeståndet, säger Sauli Härkönen.

Däremot kan de skjutna alfahonorna påverka vilka jaktlag som beviljas ytterligare dispenser. Sauli Härkönen säger att man precis gett avslag på en ansökan från Egentliga Finland att ytterligare decimera flocken som rör sig över kommungränsen mellan Salo och Raseborg.

Så nu får Raseborgsflocken inte längre decimeras?

– Nja, man kan inte riktigt dra den slutsatsen. Vi följer situationen, och den kan ändras om vargarna gör många gårdsbesök i trakten. Då har både vi och polisen fullmakt att agera, men utgångspunkten är att vi inte beviljar fler dispenser här på sociala grunder.

Det har också förekommit uppgifter om att det finska vargbeståndet är kontaminerat av hundar, och rentav att det rör sig flera hybrider av varg och hund i naturen. Sauli Härkönen avfärdar ryktena.

– Vad jag vet finns det inte ens misstankar om något sådant. Naturresursinstitutet låter utomstående aktörer dna-analysera varenda varg som fälls, vissa analyser görs i USA. Allt det här tar tid, men folk är otåliga. När de inte orkar vänta på fakta sprids all världens information.

Viltcentralen har fortsatt att bevilja dispenser för jakt på eller fångst av järv – något som inte har tillåtits i Finland på 35 år.