Sökte lärartjänster, fick nej efter telefonsamtal – som enligt rektorn aldrig ägt rum

En person som sökt lärarjobb i Sjundeå har lämnat in en rättelseyrkan efter att rektorn gett jobben åt obehöriga. Han säger att han pratat med rektorn men rektorn säger att något samtal aldrig förts.

Rektorn till Aleksis Kiven koulu beslutade anställa två obehöriga till tjänster inom specialundervisningen. Hon motiverade beslutet med att det inte fanns några behöriga sökande. Den sökande anser att beslutet är diskriminerande och lagstridigt. Enligt honom hade rektorn ringt honom efter att ansökningstiden gått ut och frågat om han är behörig, vilket han är.

Enligt rektorns svar på anklagelserna har något telefonsamtal mellan den sökande och rektorn aldrig ägt rum. Rektorn medger att beslutet om anställningen var felaktigt, eftersom bildningsdirektören först borde ha fattat ett beslut om att tjänsterna inte besätts. Enligt rektorn var den sökande inte lämplig för tjänsterna.

I sitt svar hänvisar rektorn också till en tidigare ansökningsrunda i augusti 2018, då samma sökande hade sökt en annan tjänst i Sjundeå. Då hade rektorn ringt den sökande för att kontrollera de uppgifter han uppgett. Då framgick ett fel i den sökandes cv. Enligt rektorn kunde hon inte lita på den sökande eftersom han tidigare framfört felaktiga uppgifter. Hon anser inte att hon gjort sig skyldig till diskriminering.

Bildningsnämnden ska behandla rättelseyrkan vid sitt möte på onsdag.

Mer läsning