Tjänsten som utvecklingschef ledigförklaras

Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat ledigförklara tjänsten som utvecklingschef.

Tjänsten som utvecklingschef i Raseborg har varit på viss tid fram till årsskiftet och skötts av Fredrika Åkerö. Hon är nu ledig och Lotta Lerviks vikarierar för henne.

Tjänsten ska utannonseras i augusti, närmare bestämt så att den är ledigförklarad under tiden 13–31 augusti. Behörighetskravet är lämplig högskoleexamen. Utvecklingschefen ska tillträda senast 1 januari 2019, men kan tillträda tidigare enligt överenskommelse.

"Avdelningen behövs"

Stadsutvecklingsavdelningen som är en relativt ny avdelning inom staden ska utvärderas hösten 2018. Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls säger att det är helt klart att avdelningen behövs:

– Mycket av det som görs blev tidigare ogjort. Man har fått i gång ett bra samarbete mellan de olika avdelningarna inom stadsutvecklingsavdelningen.

Den nuvarande utvecklingsavdelningen består av en turismavdelning, kulturavdelning, en informatör, en internplanerare och utvecklingschefen. Totalt arbetar nio personer på avdelningen.

Arbetsbilden förändras

I samband med att tjänsten som utvecklingschef ledigförklaras ska också arbetsbeskrivningen modifieras så att hen tar ett större ansvar för näringslivsfrågor.

Utvecklingschefen är även framöver chef för avdelningens medarbetare men koncentrerar sig alltså mera på att utveckla näringslivsfrågor tillsammans med stadsdirektören.

Utvecklingschefen bör därför vara förtrogen med affärsutveckling, företags- och näringslivsfrågor och ha ett aktivt utvecklingsgrepp.

Stadsutvecklingsavdelningen är underställd koncernledningen. En intervjugrupp bestående av stadsstyrelsens presidium, stadsdirektören och stadssekreteraren utses och sköter intervjuerna med de sökande.