Tjänstemän: "Separat lågstadium ekonomiskt ohållbart"

Den nya skolan ska i sin helhet stå på Aleksis Kivi-skolans tomt – bara om placeringen visar sig ohållbar ska man utreda en placering vid Sjundeå svenska skola.

Förslaget om att utreda om man kunde bygga en separat skolbyggnad för de låga klasserna föll inte i god jord vid följande behandlingsskede. Kommunstyrelsen återställde med sitt beslut linjen om att de...