Tjänstemän: Nya Kyrkfjärdens skola ska inte ha plats för 200 elever

Nybygge. En renovering av Kyrkfjärdens skola har diskuterats i fem år. Nu föreslår tekniska chefen att en ny skola byggs. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Ett helt nytt skolhus är det bästa alternativet för Kyrkfjärdens skola – men inte för 200 elever, anser tjänstemännen. Kostnaderna ligger på 10,5 miljoner euro.

Tekniska chefen Peter Bergman föreslår att den nya skolan byggs intill Kyrkfjärdens skola. Om kommunen väljer nybygge kan skolan fungera i den nuvarande byggnaden tills den nya skolan är klar, vilket sparar utgifter för tillfälliga lokaler och skolskjutsar. Totalt rör sig investeringen ändå kring 10,5 miljoner euro, av vilket direkta byggkostnader är kring 10,2 miljoner och resten rivningskostnader och reserveringar.

200 elever är för mycket

Ärendet behandlas i tekniska nämnden i Ingå på tisdag. Enligt beredningen måste storleken på den nya skolan minskas, eftersom elevprognoserna inte stöder att byggnaden dimensioneras för 200 elever, som man hittills har gjort. Rumsprogrammet måste ses över för att minska kostnaderna.

Tekniska nämnden får ta del av tre alternativ för Kyrkfjärdens skola: två gäller ett nybygge och en sanering av den gamla skolan och ett tillbygge. För nybygget finns två alternativa placeringar: intill den nuvarande skolan eller på sandplanen väster om Museivägen. Saneringsalternativet beräknas kosta 9,6 miljoner euro. Tjänstemännen anser ändå att ett nybygge är ett bättre alternativ för att en nybyggnad har lägre driftskostnader och längre användningstid än en sanerad byggnad. På sikt blir det därför billigare för kommunen att bygga nytt.

Det slutliga beslutet ska fattas av kommunfullmäktige senast i mars.

Mer läsning