Titta västerut

Det händer mycket positiva saker i hela Åboland just nu, som Raseborg kunde ha stor nytta av.

Det var med stor glädje som jag noterade Raseborgs stadsdirektör Tom Simolas förslag om att staden borde rikta sig mot Åbo, i synnerhet Kimitoön och Pargas, i stället för att enbart tänka på huvudstadsregionen. Simolas förslag handlade om vårdreformen, som jag inte har kompetens att uttala mig om. Däremot anser jag att Raseborg borde på alla möjliga sätt rikta sig mera mot hela Åboregionen.

Västnyland har traditionellt varit starkt inriktat mot Helsingfors vilket är på alla sätt naturligt. För en inflyttad (äkta) Åbobo verkar detta dock lite onödigt. Under de tre åren som jag har bott i Ekenäs har jag stött på Åbo enbart som en potentiell studieort, som man dessutom kan flytta bort från genast efter studierna, eller som hemstaden för en av EIF:s motståndare i division 1. Andra kopplingar finns inte.

Under lika lång tid har jag predikat för alla i Ekenäs, som inte haft annan möjlighet än att lyssna, att det egentligen är lika långt till Åbo som till Helsingfors. Jag hänvisar dock enbart till det geografiska avståndet. Det exakta mentala avståndet är för mig obekant, men det är alldeles tydligt mångfaldigt. Samma gäller för Åbobor. Jag predikar också där.

Ur en finlandssvensk synvinkel borde det kännas både lockande och rationellt att just nu, precis som Simola föreslår, skapa nära band till Åboland. Enligt Statistikcentralen fanns den 31 december 2015 sammanlagt 15 167 svenskspråkiga i Raseborgs västnyländska kolleger Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. I Åboregionen, inklusive kommunerna som ligger mellan Raseborg och Åbo, finns långt över dubbelt så många svenskspråkiga. Med tanke på producerandet av både offentliga och privata tjänster på svenska har den västliga riktningen mycket mer potential för Raseborg än vad Västnyland kan erbjuda.

Det största hindret för en lyckad marknadsföring av Raseborg i Åbo är okunskap. Bilden av Raseborg bland folk i Åbotrakten är lite suddig – men positiv. Ekenäs betraktas som något slags finlandssvenskt paradis, dit tillträde inte är tillåtet för andra än kanske finnar med segelbåt, om segelbåten är tillräckligt lång eller gammal. Att till exempel Fiskars ligger i Raseborg vet många över huvud taget inte.

Speciellt de dystra ekonomiska realiteterna har plötsligt tvingat även Raseborg till nytänk. Detta innebär per definition att man inte bara kan göra allt såsom man har gjort tidigare. Då kan det vara nödvändigt att centrera kartan på nytt och titta åt ett annat håll än dit som man alltid har stirrat. På detta vis kunde Raseborg äntligen hitta till Åbo. Där finns också annat än misskötta fotbollsklubbar, ishockeystjärnor och dålig stadsplanering. Det händer mycket positiva saker i hela Åboland just nu, som Raseborg kunde ha stor nytta av. Jag lovar att fortsätta brobyggandet i båda ändarna. Alla är välkomna med, bron är ännu i planeringsskedet.

Lauri Rapeli är docent i statskunskap.

Lauri Rapeli Forskningschef vid Åbo Akademi