Tio glada och elva vackra mål

Socialdemokraterna blev största parti i riksdagsvalet och Rinne samlade tio borgare och nio socialister i en regering, som ger partierna SDP, C, De Gröna, VF och SFP möjligheter "att förverkliga sig själva" i ett glatt och optimistiskt regeringsprogram. Pengarna? No problem. De kommer senare.

"Allt gott till folket", står det i Antti Rinnes (SDP) regeringsprogram för Finland. Ett land där tre fjärdedelar av folket röstar borgerligt och en fjärdedel vänster. Socialdemokraterna blev st...