Tina Nordman blir ny bildningsdirektör

Bild: Privat

Raseborgs stadsfullmäktige godkände under sitt sammanträde i kväll (4.6) fullmäktiges förslag att utse Tina Nordman till stadens nya bildningsdirektör.

Slutligen har Raseborgs stad en ny bildningsdirektör. Tjänsten ledigförklarades i slutet av april då dåvarande bildningsdirektör Robert Nyman fick jobb som kommundirektör i Ingå.

Den 28.5 föreslog stadsstyrelsen i Raseborg Laila Andersson till ny bildningsdirektör. Följande dag klarnade det dock att Andersson även valts till vd och ny rektor för Yrkesinstitutet Prakticum och att hon tackade nej till jobbet i Raseborg.

Under ansökningsprocessen hade utöver Andersson, fyra andra kandidater intervjuats. En av dem var Bob Karlsson, rektor för Ekenäs högstadieskola och tidigare bildningsdirektör i staden.

Efter att Andersson meddelat att hon tackar nej till jobbet som bildningsdirektör, meddelade även Karlsson att han återtar sin ansökan.

Nytt namn från stadsstyrelsen

På måndagskvällen, den 4.6, presenterade stadsstyrelsen sitt nya förslag, pedagogie magister Tina Nordman för fullmäktige. Förslaget godkändes enhälligt.

Nordman arbetar i nuläget som överinspektör på Regionförvaltningsverket. Hon har tidigare även arbetat inom Raseborgs stad, både som chef för småbarnspedagogik samt som t.f. undervisningschef.