Timo Soini gick hem hos unga i Virkby

En majoritet av elever och studerande vid Källhagens skola och Virkby gymnasium ville att just utrikesminister Timo Soini skulle besöka skolhuset inom ramen för Finland 100 år. Bild: Johanna Lemström

Majoriteten av ungdomarna i Lojoskolorna Källhagens skola och Virkby gymnasium ville att utrikesminister Timo Soini (Sannf) skulle besöka skolan som ett led i Finland 100-firandet. I dag var det dags.

Som en del av riksdagens firande av Finlands 100-åriga självständighet har skolor runtom i landet kunnat bjuda in riksdagsledamöter för att tala om självständigheten och svara på frågor från elever och studerande.

I dag stod de svenska Lojo-skolorna Källhagens skola och Virkby gymnasium i turen och här hade merparten av ungdomarna önskat att utrikesminister Timo Soini från Sannfinländarna skulle besöka dem.

– Jag tror att en av de främsta orsakerna till att de unga ville ha honom är att det inte är tråkigt att lyssna på honom. Han talar snabbt, färggrant och roligt, utan papper. Dessutom har hans personlighet det där extra, "das gewisse Etwas", säger Berndt Schauman, lektor i historia och samhällslära vid Virkby gymnasium.

Kniviga frågor

Eleverna hade klassvis fått fundera ut frågor de ville ställa minister Soini. Många av frågorna fick beröm av ministern, att frågorna var svåra och väl underbyggda.

Gymnasisterna Carolina Malmström och Niklas Fyrqvist fungerade som konferencierer och hade även i uppgift att ställa ungdomarnas frågor till ministern. Frågorna ställdes både på svenska och finska och ministern svarade på finska.

Bland annat ville ungdomarna i de två skolorna veta hur ordet "jytky", ungefär skräll på svenska, kom till. Soini svarade att det härstammade från riksdagsvalet 2011 då hans parti, Sannfinländarna, skrällde till. Partiet blev det parti som ökade mest och fick 19 procent av rösterna och 39 mandat i riksdagen, mot fem mandat i valet 2007.

Män med makt

Dessutom ville ungdomarna veta om Soini tycker det är skäl att oroa sig för kombinationen Trump – Putin med tanke på det rådande världsläget.

– Jag har nog tänkt tanken ... de har båda tillgång till kärnvapen och det är en tanke som får en att stanna upp. De har mycket makt. Vad händer om den ena trycker på kärnvapenknappen? Den andra har inte lång tid att fundera om han ska trycka tillbaka, säger Soini.

Dessutom hade ungdomarna bland annat frågor om snus, tvåspråkighet, landets framtid och de ungas plats i framtidens Finland.

Grönare gräs utomlands?

Ingåtjejerna Linda Löflund, åttondeklassare i Källhagens skola, och niondeklassaren Sofia Sontag tyckte Soini gav ett bra intryck och svarade rakt på de frågor som ställdes.

– Man fick veta sådant man inte annars får ta del av, säger Linda Löflund.

– Det var intressant, verkligen inte tråkigt. Speciellt intresserade hans tankar om unga finlandssvenskar som flyttar utomlands, många till Sverige. Det var vår klass fråga, säger Sofia Sontag.

Själva frågan handlade om ungas pessimistiska syn på sin och Finlands framtid. Ungdomarna ville veta om analysen att gräset knappast blir grönare i Finland heller och det därför lönar sig att söka sig bort är riktig.

Soini svarade att han hoppas att ingen av ungdomarna i salen flyttar för gott, men att de gärna ska se sig om i världen:

– Flytta gärna för en tid, men kom tillbaka. Finland består och kommer fortsätta vara ett av de bästa länderna i världen.

Han lyfte flera gånger fram vikten av att studera, skaffa sig ett yrke.

– Om du inte studerar finns det nog inte någon plats i något annat land heller.