Tillsammans skapar man mer kultur

Hur ska man få människor att bli aktiva och våga satsa på kultur? Det var en av sakerna som deltagarna i Kulturtalko funderade på under lördagen.

Kring trettio deltagare har samlats för att delta i Kulturtalkot som i år samlar kulturintresserade i folkhögskolan i Karis.

På Kulturtalko kan de som redan är aktiva kulturaktörer, eller de som vill hitta en kulturaktör som de kunde gå med i, delta. Alla som är intresserade av kultur är välkomna.

– Det finns så många små aktörer som gör så mycket här omkring. Här kan de hitta varandra, säger Katja Långvik från Västnyländska kultursamfundet.

Kulturtalkot är ett samarbete mellan västnyländska kultursamfundet, Kulturnätverket Produforum, Raseborgs kulturbyrå och Luckan. Raseborgs kultursekreterare Lotta Lerviks hoppas att föreningar och andra kulturaktörer hittar varandra under kulturtalkot. För tillfället är en del av hennes jobb att gå genom ansökningar av Finland 100-bidrag. Bidragen ges för projekt i Nyland som ansluter till Finlands 100-års jubileum. Pengarna kommer från Kulturfonden.

– Det är många små projekt och jag har flera gånger tänkt att man kunde slå ihop flera av dem till ett större projekt. Många har samma idéer och ansökan skulle bli starkare om de slogs ihop, säger Lerviks.

Nya bekantskaper

Deltagarna får en uppmaning direkt programmet kickar i gång: Presentera er för fem personer ni inte känner sedan tidigare.

Några sekunder och ett snabbt ögnande genom folkskaran, och samtalen är i gång.

En deltagare som varit med på många kulturtalkon är Svante Lindholm. Han är aktiv föreningslivet i Snappertuna och i Raseborgs sommarteater. Till kulturtalkot kommer han för att hitta nya bekantskaper och skapa nätverk. Efter att deltagarna presenterade sig för varandra hade åtminstone en ny idé börjat gro.

– Min bordsgranne jobbar på Röda Korset med flyktingar och hon sade att det skulle vara kul att ordna workshoppar med, och uppträda för, flyktingarna under något av sommarteaterns övningstillfällen. Så det var en idé som kläcktes. Det är inte bara teori här, säger Lindholm.

Ny förening söker partners

En som också kommit till kulturtalkot för att hitta fler samarbetspartners är Anna Luhtasela. Själv representerar hon Teatterivalimo och Pojo kyrkoby byaförening. Samtidigt är hon också på plats eftersom hon startat en ny kulturförening som kallas Plattform.

– Vi vill samla krafterna "du är bra på det här, vi är bra på det här" så får vi ännu mera förenade krafter, säger Luhtasela.

Föreningen främsta syfte är att fungera som samarbetspartners för olika föreningar, samtidigt kommer man också att ordna olika evenemang. Plattform kommer bland annat kommer att inrätta en "pop-up" residens för konstnärer i Västnyland. Samtidigt kommer man också göra det möjligt för konstnärer från nejden att verka på residenser både nationellt och internationellt.

Lär sig nya sett att se på projekt

Den andra punkten för dagen är Anki Hellbergs programpunkt "Spegelmetoden". Der första steget i metoden är att definiera grundproblemet. När hon frågar publiken vilka problem det finns när det gäller kulturen dyker det upp många svar.

– Det saknas pengar, ropar en av deltagarna ut.

– Pengarna är i Panama, skämtar en annan.

– Människor är passiva säger en tredje.

Snart har ett grundproblem definierats: det finns inte tillräckligt med pengar för kultur samtidigt som människor är passiva. Spegelmetodens syfte är att genom nio steg hitta nya idéer som svarar på verkliga behov. Man hittar grundproblemet och orsakerna bakom - för att sedan titta på vad motsatsen är.

– Pengar finns då man behöver och människor är aktiva, säger någon.

För att nå dit jobbar hela gruppen med tio personer med att kasta ut förslag. Vem är målgruppen? Vilka aktiveter behövs? Hur finansieras det och vem ska man samarbeta med? Lika snart som grundproblemet definierades har de trettiotalet deltagarna kommit på ett nytt projekt vars syfte är att få människor att våga drömma och vara aktiva - trots att det kan kännas svårt, speciellt när kassan tryter. Genom att ta med samarbetspartners i planeringen, som företag och skolor får man fler engagerade i projektet från början. Det hypotetiska projektet får ett passande namn "Tillsammans".

– I den här metoden så börjar man från ett problem och löser det. Vi hade ju ett ganska allmänt ämne nu men man kan utnyttja det här på riktigt små projekt också, säger Lotta Lerviks.

Rättelse 14.4.2016: I artikeln om Kulturtalkot i Raseborg 9.4.2016 kan man få uppfattningen att kultursekreterare Lotta Lerviks går genom ansökningar om bidrag från Svenska kulturfonden. Det gör hon inte, hon går genom ansökningar riktade till kulturnämnden i Raseborg.

Kulturtalko

Kulturtalkot är ett samarbete mellan västnyländska kultursamfundet, Kulturnätverket Produforum, Raseborgs kulturbyrå och Luckan.

Förut ordnades kulturkonferenser, men konceptet omformades och bytte namn till Kulturtalko.

En årlig sammankomst. Ordnades i år den 9 april i Karis.

Riktar sig till kulturaktörer och kulturintresserade.