Tillfälligt avtal för Nova

Stiftelsen för Hangö servicebostäder får fortsätta sköta vården, men väntar ännu på svar från staden.

Hangö går vidare med ett tillfälligt avtal om vården i fastigheten Torsken tills marknadsdomstolen behandlat stiftelsen för Hangö servicebostäders krav på att upphandlingen av vården vid Nova görs om.

Företaget Esperi Care som vann upphandlingen och ska ta över vården i fastigheten Torsken är inte villigt att börja innan marknadsdomstolens beslut är fattat.

Grundtrygghetsnämnden godkände avtalet på sitt möte förra veckans torsdag och avtalet gäller från och med 1 april.

Under april har avtalet samma villkor som hittills, men från och med maj är avtalet tillfälligt, och gäller då enbart tills marknadsdomstolen har fattat sitt beslut.

Stiftelsen väntar på svar

Då det tillfälliga avtalet nu godkänts kunde även stadsstyrelsen i måndags behandla den skrivelse som stiftelsen för Hangö servicebostäder lämnat in i frågan. Stiftelsen vill ha stadens svar på hur man ser på det som stiftelsen kallar ett avtalsbrott.

Stadsstyrelsen behandlade ärendet i måndags och antecknade den endast för kännedom. Styrelsen hade tidigare bordlagt ärendet, då vill man vänta på domstolsbeslutet och se hyresavtalet innan man skulle svara på skrivelsen.