Tillfällig coronalag trädde i kraft i dag – idrottslokaler kan stängas och polisen kan skingra folksamlingar

Regionala myndigheter har från och med i dag rätt att stänga privata gym för två veckor åt gången. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Enligt ändringarna i smittskyddslagen får regionala myndigheter stänga privata gym, idrottsplatser, inomhuslekparker, nöjesparker, djurparker och badinrättningar om det finns risk för smittspridning. Det blir också möjligt att ge vite.

Från och med i dag gäller en ny lag om smittsamma sjukdomar. Den ger myndigheterna fler medel för att förhindra coronaspridningen, som att begränsa närings- och hobbyverksamhet. De mest centrala lagändringarna är tillfälliga och kopplade till den pågående pandemin. Här är vad som gäller:

Offentliga lokaler

I lokaler som är öppna för allmänheten måste man kunna rengöra händerna.

Det ska finnas instruktioner om rutiner för att förhindra smitta.

Lokalerna måste rengöras effektivt.

Om spridningen i området är på en viss nivå, kan myndigheterna beordra att verksamheten ordnas så att det går att undvika närkontakt.

Avbryta verksamhet

Om de lindrigare åtgärderna inte räcker till kan regionala myndigheter sätta stopp för sådan verksamhet där det finns särskild risk för betydande smittkedjor. Det krävs ändå vägande orsaker för att en myndighet ska få stänga en lokal tillfälligt, som att vården äventyras.

Följande lokaler kan stängas för högst två veckor åt gången:

1. Lokaler som används för idrott.

2. Allmänna badinrättningar och bastur.

3. Lokaler för dans, körsång, amatörteater eller motsvarande hobbyverksamhet.

4. Nöjesparker och djurparker.

5. Inomhuslekplatser.

6. Allmänna utrymmen i köpcentrum, men inte affärslokaler.

Passagerartrafik

Enligt de nya ändringarna i smittskyddslagen måste också alla som erbjuder passagerartjänster se till att passagerarutrymmena rengörs regelbundet. Passagerarna måste också ha möjlighet till god hygien.

Vid behov har myndigheterna möjlighet att begränsa passagerarmängderna för högst en månad åt gången. Det gäller endast transportmedel som används för över 10 passagerare samtidigt.

Efter ändringen kan Tullen be om handräckning för att förhindra smittspridning vid gränserna. Samtidigt har Gränsbevakningen fått utvidgade rättigheter att assistera exempelvis den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för att stoppa smittspridningen.

Polisen kan skingra demonstrationer

Om de nya bestämmelserna inte följs kan myndigheterna avbryta verksamhet omedelbart. Regionförvaltningsverket, kommunen och Transport- och kommunikationsverket kan också kräva vite, det vill säga ett penningbelopp, om man inte följer myndigheternas beslut.

Enligt den nya lagen får polisen också befogenheter att avsluta offentliga tillställningar och skingra folksamlingar om de strider mot smittskyddsbestämmelserna. Polisen har rätt att använda maktmedel och gripa personer som inte lyder.

Träder i kraft stegvis

Riksdagen godkände den nya lagen på fredag. De skärpta åtgärderna tas i bruk stegvis i takt med att epidemin trappas upp.

Hittills har myndigheterna enbart kunnat stänga kommunernas egna anläggningar.

På fredagen godkände riksdagen ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sade då att restriktionerna inte längre är tillräckliga, speciellt med tanke på de nya varianterna av coronaviruset.