Tillbyggnad bästa alternativet

Det är också tanklöst att kritiklöst prisa alternativa lösningar som, liksom i fallet med Esperis lokaler i Gammelboda, är behäftade med stora brister.

Raseborg behöver, som Bo Holmberg skriver i sin insändare (VN 7.5) nya ändamålsenliga utrymmen i Ekenäs för vården av personer med stort vårdbehov, men vi föredrar att den redan godkända planen från 2003 på en tillbyggnad med 40 platser vid Hagahemmet förverkligas.

Det nuvarande hemmet kan med relativt små förändringar och en förnuftig användning av utrymmena vara en god komplettering. Vi tar avstånd från sådan svartmålning som ofta förekommer när man vill bli av med tidigare verksamhetsutrymmen. Det är också tanklöst att kritiklöst prisa alternativa lösningar som, liksom i fallet med Esperis lokaler i Gammelboda, är behäftade med stora brister.


Några rättelser till Harald Wenzels och Bo Holmbergs insändare:

 från Hagahemmet har vi hört bara lovord från tacksamma anhöriga. På Hagahemmet finns en fungerande mekanisk ventilation
- sommaren 2018 var ovanligt het, men situationen skulle säkert ha varit betydligt svårare i Esperis lokaler i Gammelboda, där inga skuggande träd finns i 
närheten. Att tala om brandrisk är inte befogat då Hagahemmet fick en sprinkleranläggning 2017 – korridorerna i Hagahemmet är ändamålsenliga och trivsamma i jämförelse med de 138 cm breda korridorerna i Gammelboda.Planritningar av Hagahemmet och den planerade tillbyggnaden har funnits till påseende i Ekenäs bibliotek. Om så önskas kan vi ställa upp och jämföra dem i detalj med motsvarande i Gammelboda. Man kan gå in på Esperis reklam för lokalerna och konstatera att de inte är planerade för personer med stort vårdbehov. På nätet kan man också hitta en intervju med Pär Stenbäck "Ägarna i utländska vårdbolag väntar bara på utdelning" som rekommenderas.


Som tidigare företagsledare kan Leif Stenwall bättre än de flesta bedöma vad internationella investerare som äger Esperi alias Capman har för mål och metoder.

Sig-Britt och Sven Sahlberg Ringa och Karl-Gustav Sandelin

 Ekenäs

Mer läsning