Tillbud på Finska viken väcker gamla oljetankar i Hangö

I somras behövdes oljebommar då hydraulikolja hade läckt ut i havet i Västra hamnen i Hangö. I söndags var en betydligt värre olycka nära att ske ute till havs. Bild: Arkiv

Ett tjugotal tankfartyg rör sig i de smala farlederna i Finska viken varje dag. I söndags fanns det ingredienser för en storolycka utanför Hangö.

Trafikverket lyckades på småtimmarna i söndags förhindra en möjlig kollision mellan ett 244 meter långt grekiskt tankfartyg och ett 146 meter långt liberiskt tankfartyg söderom Hangö.

Det mindre fartyget höll i enlighet med sjötrafikreglerna på att väja för det större fartyget när det plötsligt gjorde en vänstergir mot det mindre fartyget.

Sjötrafikledningen ingrep genast och kunde stoppa det grekiska tankfartygets gir. Fartygen passerade varandra på bara några hundra meters avstånd.

Båda fartygen var lastade: Det större med 84 400 ton olja och det mindre med 11 565 ton olja. Incidenten inträffade cirka 20 sjömil rakt söderom Hangö.

Bra förhållanden

Överinspektör Heli Haapasaari på Finlands miljöcentral spekulerar:

– Det var det större fartyget som höll på att köra in i det mindre vilket sannolikt skulle ha orsakat ett mindre läckage. Skulle däremot båda fartygens tankar ha sprungit läck, eller om det större fartyget hade gått itu som Prestige gjorde, då hade det varit fråga om en katastrof av globala mått.

Tankern Prestige kolliderade med en lösdrivande container utanför Galicien 2002 och läckte 63 000 ton olja längs Spaniens, Frankrikes och Portugals kuster. Det tog flera år att göra rent efter olyckan.

– Så det var fint att Sjötrafikledningen ingrep i söndags, konstaterar Haapasaari.

När Miljöcentralen fick vetskap om tillbudet bad man Meteorologiska institutet om en så kallad drivkalkyl.

– Den visade att oljan skulle ha drivit mot Estland till att börja med. Det lugna vädret och att oljan skulle ha drivit mot öppnare vatten hade gett oss tilläggstid.

Till näst skulle man ha varnat grannländerna och bett om fartygsassistans av Marinen, Gränsbevakningen och företaget Meritaito. Det finns ett tjugotal fartyg i beredskap för oljebekämpning.

I praktiken är det räddningsverket som sköter oljebekämpningen vid kusten och i skärgården medan Miljöcentralen har ansvaret för finländska vattenområden ute till havs.

År 2009 gjordes en helhetsutredning över beredskapen i Finland enligt de hotbilder som fanns då.

– De behoven förankrades sedan i statsbudgeten och nu har vi nått de mål som ställdes. Det har gjorts ganska stora investeringar. Vår beredskap för oljebekämpning är bland de bästa i världen. Vi har till exempel 150 kilometer oljebommar i Finland.

Jobbar för lokal beredskap

En oljebekämpningscentral har figurerat i regeringsprogram sedan 2005. Det har främst varit främst tal om ett internationellt kunskapscentrum där man kan testa ny utrustning. Men tanken begravdes 2010 eftersom man ansåg att det inte fanns ekonomi i att upprätthålla ett sådant ställe och att det går att utveckla oljebekämpningsberedskapen ändå.

Då var placeringsorten Borgå. I och med att Sköldvikplanerna stannade i planeringsskedet lämnade Sannfinländaren Pekka Tuunanen i Hangö år 2013 in en fullmäktigemotion om att staden borde vidta åtgärder för att få en oljebekämpningscentral till Hangö.

Tuunanens motion som var undertecknad av över 20 ledamöter ledde inte till några åtgärder i Hangö. I stället konstaterade man 2016 att i samråd med myndigheter utreda en plan för oljebekämpning i Finska viken.

– Vi marknadsför oss med vår rena natur men har inte gjort någonting för att förbättra vår beredskap att bekämpa olja i Hangö. Räddningsverkets beredskap är bara en liten del av landets totala kapacitet. Fast vi är hur förberedda som helst i Finland kommer våra krafter inte att räcka till ens för en relativt stor olycka.

Bara staden visar aktivitet tror Tuunanen att det skulle vara möjligt att få finansiering för ett kompetenscentrum där det skulle ges möjlighet till utbildning och produktutveckling för branschens behov.

– Det viktigaste och mest brådskande är att vi kan utöka vår oljebekämpningskapacitet. Vi måste förbereda oss så att vi åtminstone kan säga att vi har gjort vad vi har kunnat. Men en oljebekämpningscentral skulle också kunna hämta nya arbetstillfällen och kanske på sikt andra stadiets utbildning till Hangö.

Finlands miljöcentral ansvarar för den allmänna koordineringen och utvecklingen av bekämpningen av olje- och kemikalieutsläpp till havs.

De regionala miljöcentralerna styr och övervakar koordineringen av oljebekämpning och deltar vid behov i bekämpningsåtgärderna.

Västra Nylands räddningsverk har ansvar för bekämpningen av oljeutsläpp i medlemskommunerna.

Räddningsverkets oljebekämpningsmateriel förvaras bland annat i Hangö, Ekenäs, Lojo och Kantvik.

Räddningsverkets största oljebekämpningsfartyg har placerats ut jämnt över hela räddningsverkets område.

Mer läsning