Tidtabellen för byggandet av Drottningberg öppen

Hotell först. Regatta Resorts Peder Planting vill se Fabriksudden stå klar innan man bebygger Drottningberg, som utgör sista delen i bolagets projekt. Bild: HT arkiv

Bolaget Regatta Resorts vill skjuta fram byggstarten på Drottningberg för att kunna skapa en vettig helhet. Frågan delade åsikterna i stadsstyrelsen, som bordlade ärendet.

Bolaget Regatta Resorts Ab har lämnat in en anhållan till stadsstyrelsen om att få skjuta fram byggstarten för bostäder på Drottningberg.

I måndags (23.10) behandlade stadsstyrelsen frågan. Förslaget var att styrelsen godkänner att bolaget senast den 1.10.2021 ansöka om bygglov för den första tomten, vilket är en försening på fem år från den ursprungliga planen.

Under mötet motsatte sig de obundnas Eero Koli förslaget, medan Bernt Förström (SDP) föreslog att man beviljar ett uppskov på ett år. På förslag av stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (SFP) bordlades ärendet.

– Vi fann det bäst så. Under diskussionen kom det fram flera olika synpunkter, så vi avgjorde att det är bäst att fördjupa sig i frågeställningen.

Många öppna detaljer

Bakgrunden till anhållan är enligt bolagets styrelseordförande Peder Planting finns det ännu många saker att beakta innan man kan förverkliga projektet.

– Vi vill ännu diskutera med Senatsfastigheter och staden, som också äger mark på området, innan vi sätter i gång.

Planting säger att projektet på Fabriksudden gav många nya insikter om vikten av ändamålsenlig och effektiv markplanering.

– Det är viktigt att alla bitar passar ihop. Vi vill beakta saker som parkering, grönområden och annat som är viktigt för den allmänna trivseln.

Också faktorer som närheten till hamnarna på båda sidor om Drottningberg måste beaktas. Bostäderna på området byggs i första hand som året om boende.

– Vi vill också att byggandet följer moderna värderingar och principer om hållbarhet.

Han är inte orolig över att ärendet bordlades.

– Jag har förståelse för att styrelsen vill lägga sig in alla aspekter ordentligt. Oberoende av vilket beslut styrelsen fattar, så vet man vad man ger sig in på. Samtidigt ber jag om uppmärksammande av att enbart planeringen av Drottningberget representerar en mycket anmärkningsvärd investering.

Följer avtalet

I sin anhållan till stadsstyrelsen nämns också besvärskarusellen kring Fabriksuddens detaljplan som en orsak till att man behöver mera tid.

Bolaget har inte haft tillräckligt med resurser att planera Drottningberg, då hotellutvidgningen på Fabriksudden försenats.

Planting säger ändå att det inte handlar om någon form av kontraktsbrott.

– I samarbetsavtalet framgår klart och tydligt att byggandet av Drottningberg inleds då förutsättningarna finns. En ansökan på rätta grunder om förlängning av tidsfristen, som därtill görs i god tid, kan ju inte tolkas som ett avtalsbrott. I detta skede är det stadens sak att för sin del bedöma förutsättningarna, Regatta Resort har gjort sin bedömning. Från vår sida har förverkligandet av hotellets utvidgning hela tiden varit en av de centrala förutsättningarna för projektets sista fas - Drottningberget.

Önskar snabb byggstart

Eero Koli däremot är av annan åsikt. Han vill att bolaget antingen håller tidtabellen eller att man helt ser sig om efter en annan entreprenör.

– Jag tycker det är fräckt att kritisera fullmäktige och invånarnas besvärsrätt, såsom man gör i sin anhållan.

Sture Söderholm väljer en mindre kategorisk linje.

– Med tanke på vad staden investerat i kommunalteknik på området skulle det vara önskvärt att byggandet kom i gång så snart som möjligt. Men i övrigt vill jag inte kommentera frågan desto mer, eftersom den bordlades.

Mer läsning