Tidigt bruk port till missbruk

Hjärtat. I det här rummet ges öronakupunktur gratis två gånger i veckan. Det är fritt för vem som helst som känner att den kan ha hjälp av det att dyka upp. Akupunkturen ges tisdagar och fredagar klockan 13–14. Här erbjuds också samtal i grupp som vem som helst också kan delta i, berättar Monica Kainulainen och Bodil Strandström.Bild: Lina Enlund

Grunden till missbruk läggs ofta i ung ålder, därför är insatser bland unga oerhört viktiga. Men också bland föräldrar och vårdnadshavare behövs det – dels för att skapa stödjande nätverk, dels för att de ska få verktyg att hjälpa ungdomarna.