Konstnärernas tid i Villa Snäcksund i Ekenäs var perfekt

När Malin Ahlsved tänker på arbets- och boendevillkoren i Villa Snäcksund är ingenting dåligt. Bild: Lina Enlund

Marcus Lerviks, Heidi Lampenius och Malin Ahlsved är tidigare stipendiater på Villa Snäcksund. De betonar möjligheten till fördjupning och en tillräckligt lång residensperiod som viktiga aspekter i verksamheten.

– Snäcksund var för mig framför allt viktig som en given tid av arbetsro. Jag hade ett flertal utställningar och projekt under stipendieperioden vilket gjorde att jag var väldigt motiverad att jobba k...