Tiden i arméns led 
kunde ge ännu mer

Både försvaret och beväringarna skulle vinna på en ytterligare samverkan mellan militärutbildningen och det civila.

När Sverige i samband med sin pågående förstärkning av försvaret kallar in allt fler värnpliktiga för utbildning är det accepterande nickningar som skickas från vår sida av Bottniska viken.Under de se...