Tid att reagera ännu denna vecka

Jag hoppas att vi nu tillsammans kan påverka förordningen så att den inte blir ytterligare en belastning för yrkesfisket och för jakten.

Miljöministeriet har sänt ett utkast till förordning om inrättandet av naturskyddsområden i Nyland för utlåtande. Ministeriet framför att de 100 nya föreslagna områdena på totalt 36 823 hektar redan i...