Thomas Blomqvist vill sluta som fullmäktigeordförande

Förändring. Thomas Blomqvist har anhållit om befrielse från sin uppgift som fullmäktigeordförande i Raseborg. Bild: VN-arkiv

Thomas Blomqvist (SFP) har anhållit om befrielse från sitt uppdrag som ordförande för Raseborgs stadsfullmäktige.

När stadsstyrelsen i Raseborg sammanträder på måndag kommer den att behandla Thomas Blomqvists anhållan om att befrias från sitt uppdrag som fullmäktigeordförande. Dock kommer han att fortsätta som fullmäktigeledamot.

Stadsstyrelsen förväntas föreslå att Blomqvist befrias från sitt ordförandeuppdrag och att fullmäktige väljer en ny ordförande för den återstående mandattiden som sträcker sig till den 31 maj 2021.

Orsaken till att Blomqvist anhåller om befrielse är att hans arbetssituation har ändrats efter att han i somras utnämndes till minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Mer läsning