Thomas Blomqvist leder svenska rikdagsgruppen

Thomas Blomqvist.Bild: Arkiv/Lina Enlund

Thomas Blomqvist från Raseborg är ny ordförande för svenska riksdagsgruppen. Ny första vice ordförande blev Eva Biaudet från Helsingfors och ny andra vice ordförande Mats Löfström från Åland.

Thomas Blomqvist har suttit i riksdagen sedan år 2007. Han är ordförande i stadsfullmäktige i Raseborg och ordförande för Svenska Finlands folkting. Vid sidan av sitt politiska uppdrag är han jordbrukare och företagare.

- Riksdagsgruppens ordförande är ett oerhört viktigt och fint uppdrag. Jag är mycket tacksam över att ha fått förtroendet att sköta det, och det är med stor iver jag tar mig an uppdraget. Det kommer att vara ett mycket händelserikt och viktigt år i riksdagen och därför speciellt intressant, säger Blomqvist.

Blomqvist efterträder Stefan Wallin som har lett gruppen sedan år 2016. I onsdags meddelade Wallin att han inte längre ställer upp i riksdagsvalet 2019 i Egentliga Finlands valkrets. Därför ställde Wallin inte heller upp för omval till gruppordförandeposten.

- En gammal god SFP-princip är att den som leder riksdagsgruppen också kandiderar i nästa riksdagsval. Det gör Thomas med säkerhet, säger Wallin.

I och med att Thomas Blomqvist blir ny gruppordförande lämnar han samtidigt ordförandeposten i riksdagens framtidsutskott. Ny ordförande blir Wallin som var medlem i utskottet 2012–2015. Därmed blir Wallin också medlem av riksdagens talmanskonferens.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson betonar att tiden fram till nästa riksdagsval blir politiskt högintressant.

– Som partiordförande tror jag på lagspel. Det gäller att trimma lagets alla delar. Nyvalda gruppordförande Thomas Blomqvist har en gedigen erfarenhet från 11 års riksdagsarbete och är utomordentligt duktig på samarbete såväl internt som externt.

– Jag är också glad att Wallin vill träda in som ordförande i framtidsutskottet. Den vägen kommer också hans gedigna erfarenhet gruppen till godo då han blir medlem i talmanskonferensen, säger Henriksson.