Thomas Blomqvist leder svenska rikdagsgruppen

Bild: Lina Enlund

Thomas Blomqvist från Raseborg är ny ordförande för svenska riksdagsgruppen. Ny första vice ordförande blev Eva Biaudet från Helsingfors och ny andra vice ordförande Mats Löfström från Åland.