THL tar emot biträdande justitieombudsmannens kritik

Institutet för hälsa och välfärd lovar se över sina anvisningar efter kritik beträffande vårens coronavaccineringar. Bild: Jeanette Östman/SPT

Institutet för hälsa och välfärd ska nu gå igenom sina anvisningar till kommunerna för att säkerställa att de är tillräckligt tydliga. Samtidigt lugnas de som fått Astra Zenecas coronavaccin. Vaccinet ger enligt institutet ett utmärkt skydd, speciellt mot allvarliga former av covid-19.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) säger sig ta den biträdande justitieombudsmannens kritik på största allvar och lovar att gå igenom sina anvisningar grundligt.

Det efter att den biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin i fredags kom med sitt avgörande som prickade såväl institutet som Social- och hälsovårdsministeriet för deras agerande kring coronavaccineringarna i våras.

Sakslin ansåg i sitt avgörande att 65–69–åringarna i Finland försattes i en ojämlik position då de i flera kommuner tvingades ta Astra Zenecas coronavaccin trots att hälsomyndigheterna kände till vissa hälsorelaterade risker kring vaccinet.

– Vi fortsätter med den juridiska bedömningen av ärendet och kontrollerar vilka åtgärder vi måste vidta. Vi tar anmärkningen på största allvar, säger institutets generaldirektör Markku Tervahauta i ett pressmeddelande.

Institutet ska nu bland annat gå igenom hur dess anvisningar till kommunerna formuleras så att de med säkerhet är tillräckligt tydliga. Från institutets håll betonas att deras anvisningar är rekommendationer, inte bestämmelser, men detta ska framgå tydligare framöver.

För dem som fått Astra Zenecas coronavaccin finns ändå enligt institutet inga skäl till oro över att vaccinet skulle vara ineffektivt.

Enligt institutet ger alla de vaccin som används i Finland ett utmärkt skydd mot coronaviruset, och speciellt mot allvarliga former av covid-19. Efter den första dosen kan men inte se avsevärda skillnader i skyddet baserat på vilken tillverkares vaccin en person fått.