THL: 205 personer vårdas på sjukhus för covid-19

Totalt har närmare 7,4 miljoner coronavirustester gjorts i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Jeanette Östman/SPT

449 nya fall av sjukdomen covid-19 har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

Totalt 205 personer vårdas på sjukhus med anledning av sjukdomen covid-19, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 30 intensivvård.

Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvården, den specialiserade sjukvården och intensivvården på måndagar, onsdagar och fredagar.

Av den del av befolkningen som fyllt 12 år har 84,9 procent fått sin första dos coronavirusvaccin medan 76,0 procent har fått två doser, enligt institutets vaccinationsregister. Av hela befolkningen har 74,7 procent fått den första dosen vaccin medan 66,9 procent har fått två doser, uppger institutet.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.

4 816 anmälningar om vaccinens biverkningar

Till och med den 19 oktober hade totalt 4 816 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 3 308 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

449 nya smittfall

Incidensen, det vill säga antalet nya coronavirusfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 133, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Incidensen är högst, 230, i Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt och lägst, 13, på Åland.

Vissa dagar har Institutet för hälsa och välfärds statistik felaktigt visat på noll nya coronavirusfall i Finland, vilket inverkat på de incidenstal som institutet anger.

Under det senaste dygnet har 449 nya coronavirusfall konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Antalet nya coronavirusfall under de senaste 14 dagarna är 7 377. Under den föregående 14-dagarsperioden var antalet nya smittfall 7 348.

Totalt har 153 156 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar coronasiffror utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

Institutets siffror kan skilja sig från sjukvårdsdistriktens siffror.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.