Textiler i samspråk på Elverket

Kjol och målning. Samma kjol som Kerstin Björk broderat på återfinns i Eva Lamppus målning. Bild: Lina Enlund

Behöver broderier se ut som traditionen bjuder? Nej. Kan en plisserad kjol vara något annat än disciplinerat prydlig? Jo.

Utställning: En vänskap Ystävyys A Friendship. Konstnärer: Kerstin Björk och Eva Lamppu. Plats: Elverket, Museigatan Ekenäs. Tid: 23.11.–6.1. Evenemang: Broderiworkshop 8.12 kl. 13–16 på Galleri Elverket. Från 5 år uppåt, de minsta deltagarna i sällskap av vuxna. Kostnadsfritt. Deltagarna får ta med eget tyg eller plagg att brodera på. Även material på plats.

När bildkonstnären Eva Lamppu från Helsingfors och textilkonstnären Kerstin Björk från Sverige tar sig an textilier – var för sig och tillsammans – kan vad som helst hända.

Textilierna kan vara klippta i bitar och ihoptråcklade till ett nytt mönster, de kan vara limmade på en duk och viska berättelser om kvinnorna som en gång bar dem, de kan få oss att associera till föräldrahem eller ännu längre bakåt i tiden.

Broderierna kan ha en mängd trådändar som bildar egna mönster på baksidan av verket. Skjortärmar kan stoppas och bli till en skulptur.

Utställningen En vänskap bjuder på mycket att upptäcka. Man kan se den som rolig och fantasirik, men också som rik på tankar och innehåll.

Textila traditioner utmanas

Traditionellt har textil varit de duktiga kvinnornas disciplinerade hantverk. Produkterna har setts som hemslöjd, hantverk och på sin höjd konsthantverk, men inte alltid som konst.

Men på senare tid har textil i konstnärers händer fått en annan status. Textilier som material kan omvandlas på lika många sätt som annat konstnärsmaterial. På snart sagt alla utställningar i nutidskonst finns också modern textilkonst.

De textila traditionerna utmanas, men inte av förakt eller avståndstagande utan som ett slags befrielse från givna spår.

– För mig är det inget nytt i detta. Det är platsen i salongerna som är ny, säger Kerstin Björk.

Hon bor och verkar i Småland. Det är första gången hon ställer ut sina broderier i Finland.

– Jag hade sett Kerstins fina broderier och tog kontakt med henne, säger Eva Lamppu som främst använder gamla plagg i sina arbeten.

Nordiskt samarbete

De båda konstnärerna inledde sitt samarbete över internet. De skickade idéer och bilder till varandra.

Båda erkänner att de var nervösa inför mötet i augusti 2018 på Björks gård i Småland. Det är en sak att ha skrivkontakt över nätet och en helt annan att stämma av varandra ansikte mot ansikte.

Att de lyckades finna en gemensam nerv märks inte minst i de tre gemensamma verk som visas på utställningen. De har bearbetat verken turvis och var för sig.

Eva Lamppu betecknar samarbetet som ett konkret berikande exempel på nordiskt samarbete på gräsrotsnivå, ett samarbete som korsar landsgränserna.

Båda kan också igenkänna att samarbetet öppnade upp för nya tanketrådar och sätt att se.

– Som konstnär jobbar man oftast för sig själv, men nu hade jag plötsligt en kollega, säger Björk.

Dialog och tredimensionellt

Eva Lamppus arbeten är ofta modiga nykonstruktioner av gamla plagg. Små detaljer som knappar och fickor berättar om plaggens tidigare liv. Flera tidsperioder talar samtidigt.

Lamppu har sin utgångspunkt i måleriet och en del av hennes arbeten är kombinationer av måleri och textila reliefer, vilket ger dem ännu flera dimensioner.

Kerstin Björk låter stygnen i sina broderier växa fram automatiskt, utan förutbestämda mål. Hon är intresserad av vad som händer när också slumpen, mörkret och andra faktorer tillåts påverka processen. Ett av hennes arbeten på utställningen ledsagas av ljud.

Björk vill med stygnens hjälp komma närmare och skapa en relation till företeelser som intresserar och lockar henne. Lamppu vill lyfta fram och bevara vackra detaljer i plaggen som vanligtvis är avsedda för kvinnor, men därigenom också utmana sin egen uppfattning av att vara kvinna. De kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

Marit Lundström

Mer läsning