Test med gemensam gymnasierektor förlängs

Mikael Eriksson har fungerat som gemensam rektor för gymnasierna i Ekenäs och Karis sedan hösten 2017. Arrangemanget föreslås fortsätta ännu ett år så en ordentlig utvärdering kan göras.Bild: Lina Enlund

Försöket med en gemensam rektor för de svenska gymnasierna i Ekenäs och Karis förlängs med ett år.