Test med gemensam gymnasierektor förlängs

Mikael Eriksson har fungerat som gemensam rektor för gymnasierna i Ekenäs och Karis sedan hösten 2017. Arrangemanget föreslås fortsätta ännu ett år så en ordentlig utvärdering kan göras.Bild: Lina Enlund

Försöket med en gemensam rektor för de svenska gymnasierna i Ekenäs och Karis förlängs med ett år.

Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium har haft en gemensam rektor, Mikael Eriksson, sedan hösten 2017.

Det gemensamma rektorskapet har nu utvärderats och bildningsnämndens svenska sektion tog i går kväll del av utvärderingen.

Det framgår bland annat att utvärderingstiden var i kortaste laget. Sektionen beslöt därför att förordna Mikael Eriksson till rektor för Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium för ytterligare ett läsår, för tiden 1 augusti 2018 till 31 juli 2019.

Delade åsikter i skolorna

Åsikterna om arrangemanget var både positiva och negativa. Positivast är studerande och vice rektor i Ekenäs gymnasium, medan vice rektorn och personalen i Karis förhöll sig mer negativt.

Den gemensamma rektorn själv och personalen i Ekenäs gymnasium stod någonstans mittemellan.

Slutligt beslut om hur rektorskapet ordnas fattas senast i januari 2019 så att rekryteringen av en rektor för Karis-Billnäs gymnasium i så fall kan inledas i god tid.

En ny utvärdering av arrangemanget skall vara klart före årsskiftet 2018–2019 så att tidtabellen för en eventuell rekrytering håller.