Tekniska sektorn får jobba när andra sektorer flyttar runt

Tekniska nämndens ordförande Werner Orre tycker Raseborgs byar behandlas olika och att det inte är helt rättvist. Bild: VN-arkiv/Wilhelm Lindgren

I tisdags var det Raseborgs tekniska nämnds tur att ta sig an den uppdaterade servicenätsutredningen. För den tekniska sektorn innebär förslagen i utredningen både utgifter och intäkter.

I april behandlade social- och hälsovårdsnämnden samt bildningsnämnden i Raseborg de åtgärder som föreslås för respektive sektor i servicenätsutredningen – nu var det tekniska nämndens tur. Nämnden an...