Tekniska nämnden väljer Gnäggets hyresgäst

Tekniska nämnden får välja ny hyresgäst för Gnägget-fastigheten. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Meningen var att Gnägget-fastigheten i Ekenäs skulle ha fått en ny hyresgäst från årsskiftet. Valet låg på utrymmesförvaltningens bord, men utrymmesförvaltningschefen för nu ärendet till tekniska nämnden för beslut.

Den 11 december gick tiden att lämna anbud om att få hyra Gnägget-fastigheten vid Stallörsparken i Norra hamnen i Ekenäs ut. Tre anbud gavs inom utsatt tid. Till anbudet skulle en verksamhetsplan foga...