Tekniska nämnden tog ställning till hyror

Tekniska nämnden i Raseborg diskuterade nedsatta hyror och hyresbefrielser för stadens hyresgäster på sitt senaste möte. Lättnaderna gäller för ett kvartal.

Tekniska nämnden i Raseborg sammanträdde tidigare i veckan och nämndens ordförande, Werner Orre, säger att nämnden mer eller mindre beslutade i enlighet med de olika förslagen. – I praktiken gick allt...