Taxiservicen måste fungera

I vissa regioner, oftast på mindre orter och på landsbygden, har det visat sig att det har blivit näst intill omöjligt att få tag på en taxi under vissa tider på dygnet.

Riksdagen godkände 2017 en ny taxilag som trädde i kraft i juli 2018. Sedan dess har antalet beviljade taxitillstånd ökat, men trots detta har servicen inte på alla håll i landet blivit bättre, tvärto...