Taxiföretag ville servera alkohol i bilen – myndighet säger nej

Övervakningen av alkoholservering i taxibilar skulle bli knepig, enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

En taxiförare måste koncentrera sig på helt och hållet på att köra och kan inte ansvara för alkoholservering, enligt beslutet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att inte bevilja tillstånd att servera alkohol i taxibilar. Servering i taxibilar passar inte ihop med alkohollagstiftningen, anser myndigheten.

Enligt den ansökan som regionförvaltningsverket behandlade skulle föraren ansvara för serveringen, men regionförvaltningsverket anser att föraren måste koncentrera sig helt och hållet på att köra. Det andra problemet var att det skulle ha varit svårt för myndigheterna att göra alkoholinspektioner eftersom taxirutterna inte är bestämda i förväg.

Varken Valvira eller Polisinrättningen i Västra Nyland ansåg att alkoholservering i taxin var en god idé i sina utlåtanden. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

Mer läsning